Burgemeester sluit drugswoning aan Pergola in Hoorn

HOORN - Burgemeester Nieuwenburg heeft vandaag een drugswoning aan de Pergola in Hoorn voor een maand gesloten. In de woning zijn handelshoeveelheden drugs aangetroffen. De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Met de sluiting wordt de bekendheid van de woning als drugpand doorbroken en de openbare orde hersteld. De woning is verzegeld en omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting.

Afgelopen juni werd de handelshoeveelheid in het pand aan de Pergola door de politie ontdekt en geruimd. In de woning werden in totaal 437 hennepplanten aangetroffen.

Einde persbericht

Met vriendelijke groet,

Jara Hof
 

Nieuwe Steen 1 | Postbus 603 | 1620 AR Hoorn
T 0229 252200 | www.hoorn.nl

www.stadvandegoudeneeuw.nl | Proclaimer

Disclaimer
De informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en heeft daarmee de status vertrouwelijk. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een van de bedrijven (Rodi Media B.V., Rodi Rotatiedruk B.V. en Rodi Verspreiding B.V.) binnen de Rodi Holding B.V.. Rodi Holding B.V. wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele virussen. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren en het bericht te vernietigen. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van het e-mailbericht contact met de afzender op te nemen. Indien u niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dient u deze e-mail direct te retourneren aan verzender, o.v.v. "niet akkoord disclaimer" en dient deze e-mail als niet verzonden te worden beschouwd. Bij gebruik van de inhoud van deze e-mail aanvaardt u de disclaimer.

20197106jhburgemeestersluitdrugswoningaandepergolainhoorn_5392.docx

Persbericht – Hoorn, 11 juli 2019

Burgemeester sluit drugswoning in Hoorn

Burgemeester Nieuwenburg heeft vandaag een drugswoning aan de Pergola in Hoorn voor een maand gesloten. In de woning zijn handelshoeveelheden drugs aangetroffen. De sluiting is gebeurd op grond van de Opiumwet en het gemeentelijke Damoclesbeleid. Met de sluiting wordt de bekendheid van de woning als drugpand doorbroken en de openbare orde hersteld. De woning is verzegeld en omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting.

Hennepplantage aangetroffen

In juni 2019 werd de handelshoeveelheid in het pand aan de Pergola door de politie ontdekt en geruimd. In de woning werden in totaal 437 hennepplanten aangetroffen.

Einde persbericht

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jara Hof

Team Communicatie

M 06 46316401

T 0229 252200

Meer berichten