`Op luchtige manier heftige onderwerpen bespreken` - Stichting Tweestrijd spoort jongeren aan om te pr

  Nieuws
Faraaz: "Door met elkaar te praten begrijp je elkaar beter, respecteer je een ander en kun je beter rekening met elkaar houden." (Foto: Vincent de Vries/RM)
Faraaz: "Door met elkaar te praten begrijp je elkaar beter, respecteer je een ander en kun je beter rekening met elkaar houden." (Foto: Vincent de Vries/RM) (rodi.nl)

HOORN - ‘Niemand weet eigenlijk hoe ik mij voel. Soms word ik helemaal gek van mezelf en wil ik mezelf het liefst pijn doen.’ ‘Mijn vader ging de keuken binnen en pakte een mes. Hij kwam de woonkamer binnen en stak m’n moeder zes of zeven keer overal. Ik en mijn zusje zagen het gebeuren’. Stichting Tweestrijd ontvangt regelmatig brieven van jongeren die niet meer weten wat ze moeten doen. Erover praten is lastig. “En daar proberen wij juist iets aan te doen. Praten lucht enorm op”, aldus Faraaz Ramdjanbeg (23), voorzitter van Stichting Tweestrijd.

Stichting Tweestrijd is in september 2013 begonnen als ‘Project Tweestrijd’. “Ik heb het project toen samen opgezet met een groep vrienden die allemaal één of meerdere vrienden verloren aan de gevolgen van kanker of door zelfdoding”, legt Faraaz uit. “In 2011 verongelukte een vriend van mij, in 2012 pleegde een vriendin zelfmoord en in 2013 gebeurde dat helaas nóg eens. Klap na klap dus. Vanuit school kregen we gelukkig heel veel steun, maar er kwam veel op ons af. We merkten dat veel kinderen op school somber werden na deze gebeurtenissen. We voelden dat we daar iets mee moesten doen.” Met al hun kennis, ervaring en deskundigheid zetten de vrienden zich sindsdien belangeloos in voor jongeren die met heftige problemen te maken krijgen. “Daarbij gebruiken we onder andere muziek als uitlaadklep. Zo zijn we ook begonnen. We namen een videoclip op met als boodschap: praat als je iets dwarszit. Die clip ging viral. Veel jongeren voelden zich aangesproken. Zo is het balletje gaan rollen en richtten we in 2015 de stichting op.”

Emoties
Sindsdien verzorgt Stichting Tweestrijd onder andere gastlessen op scholen. Tijdens die lessen proberen Faraaz en zijn team de jongeren op een luchtige en speelse manier aan het praten te krijgen. “Het uiteindelijke doel is dat ze hun emoties tonen in de klas. De drempel die veel jongeren daarbij voelen, proberen we weg te nemen. Vaak komen heftige onderwerpen aan bod, zoals zelfmoord, pesten en seksueel misbruik. Het is belangrijk dat alles bespreekbaar is, op een zorgvuldige manier. De vrijwilligers die de gastlessen verzorgen, stellen zich zelf ook kwetsbaar op en vertellen over de dingen die zij meegemaakt hebben of waar ze mee worstelen. Vaak zie je dan dat jongeren vanzelf gaan praten. Door met elkaar te praten begrijp je elkaar beter, respecteer je een ander en kun je beter rekening met elkaar houden.”

Hey! Het is oké!
In april zond de EO het drieluik ‘Tweestrijd’ uit op televisie. “Wij waren erg onder de indruk van het programma. Het koppelen van terminale jongeren aan suïcidale jongeren is een concept dat ooit door ons bedacht is en waarmee onze stichting begonnen is. Wij vinden het dan ook een enorme eer dat ons concept de basis is geweest voor dit tv-programma en dat het ook de naam van de stichting gekregen heeft. Verder mochten wij als stichting ook meedenken over de campagne ‘Hey! Het is oké’ van het ministerie van VWS. De spotjes zijn regelmatig op televisie te zien. Mensen die depressief zijn, willen er vaak wel over praten, maar vinden het lastig om zelf het gesprek te beginnen. Met deze campagne wil het ministerie van VWS depressie bespreekbaar maken.”
Sociale druk
Naast zijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam, zijn bijbaan bij de Lidl in Hoorn én bij Stichting Netwerk (als jongerenwerker), steekt Faraaz al zijn tijd in de stichting. “Ik ben er zeven dagen per week mee bezig. Maar ik doe het graag! De groep vrijwilligers waar ik mee werk voelt als familie. We zijn een hechte groep.” Na de gastlessen ontvangt de stichting regelmatig brieven van jongeren. “De inhoud is vaak erg heftig. Wanneer wij van mening zijn dat iemand hulp nodig heeft, zetten we schoolmaatschappelijk werk in of nemen we contact op met de zorgcoördinatoren van school.” De stichting wordt steeds vaker door scholen gevraagd om gastlessen te verzorgen. “De behoefte is duidelijk aanwezig. Jongeren vinden het vaak lastig om over hun problemen te praten. Ze schamen zich of denken dat ze er negatieve aandacht mee ‘uitlokken’. Die norm, die binnen veel klassen helaas heerst, moet veranderd worden. Jongeren ervaren een enorme sociale druk. Ze moeten van zichzelf presteren en mooie succesverhalen kunnen vertellen. Sociale media versterken dat gevoel nog eens. Het lijkt wel alsof iedereen speciaal wil zijn, maar met ‘gewoon’ zijn is helemaal niets mis. Dan ben je eigenlijk heel bijzonder”, besluit Faraaz.
Meer weten? Kijk op www.stichtingtweestrijd.nl of op de Facebookpagina. Mailen kan ook: info@stichtingtweestrijd.nl. Financiële steun is altijd welkom. Met donaties kan Stichting Tweestrijd onder andere gastcolleges geven, lezingen organiseren, hulp verlenen, jongerendagen organiseren en promotiemateriaal aanschaffen. Donaties kunnen gedaan worden op het volgende rekeningnummer: NL51 INGB 0689232020, t.n.v. Stichting Tweestrijd. De stichting heeft de ANBI-status waardoor het voor particulieren en bedrijven fiscaal aantrekkelijk is om donaties te doen.

Meer berichten