'Onder de indruk van de resultaten' - eDepot voor West-Friese regio komt dichterbij

  Nieuws
De ondertekening werd door alle betrokkenen gevierd met gebak. (Foto: Marcel Rob)
De ondertekening werd door alle betrokkenen gevierd met gebak. (Foto: Marcel Rob) (rodi.nl)

HOORN - Met de ontwikkeling van het Westfries eDepot zet West-Friesland een belangrijke stap naar een regionale digitale archiefbewaarplaats. Dinsdag 4 december ondertekenden Dirk Dekema, directeur van het Westfries Archief, en Hans Mannaert, CEO Divault, het contract voor de realisatie van een digitaal depot.
Elke overheidsorganisatie, ook de gemeenten, moet haar informatie zorgvuldig beheren. Overheden werken steeds meer, en in de toekomst volledig, digitaal. Het Westfries Archief heeft als taak de archieven van de gemeenten te bewaren en te beheren. En net als papieren documenten moet ook de digitale informatie duurzaam en toegankelijk worden bewaard en opgeslagen. Hiervoor is de ontwikkeling van een eDepot noodzakelijk.

Nieuwe inzichten

In nauwe samenwerking hebben de zeven Westfriese gemeenten, WerkSaam Westfriesland, Regionale Uitvoeringsdienst NHN en het Westfries Archief de voorwaarden bepaald voor de inrichting van een basisvoorziening voor digitale archivering. Dirk Dekema: "Aan deze gunning is een zorgvuldig proces met onze regionale partners voorafgegaan. Het leren en experimenteren rond een toekomstige eDepot-voorziening heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, waarmee we het eDepot nog beter kunnen vormgeven en inrichten. Ik ben onder de indruk van dit proces en de resultaten van onze samenwerking."
Veilig en duurzaam

De ontwikkeling van het eDepot vindt gefaseerd plaats. Naar verwachting is het in april 2019 gereed. Hierna kunnen de gemeenten hun digitale archief veilig en duurzaam op slaan in het Westfriese eDepot. De ontwikkeling van het Westfries eDepot is een onderdeel van het regionale Programma Harmonisatie Informatielandschap Westfriesland. In dit programma werken de West-Friese gemeenten samen met het Westfries Archief, SSC DeSOM en WerkSaam Westfriesland aan de harmonisatie van het informatielandschap. Dat is nodig om de strategische ambities te realiseren en een optimale dienstverlening, bedrijfsvoering en gegevensmanagement te blijven bieden.
Meer informatie over de samenwerking binnen de regio West-Friesland: www.regiowestfriesland.nl.

Meer berichten