Kerst-kerkdiensten Raad van Kerken

  Nieuws

REGIO - De Raad van Kerken presenteert een aantal diensten en vieringen van de bij de Raad van Kerken Hoorn Zwaag Blokker aangesloten kerken rondom Kerstmis. Hieronder een overzicht.

Klassieke kerstnachtvieringen

24 december 22.30 uur: nachtmis, met Schola Cantorum en Voces Cyriaci, Koepelkerk, Grote Noord, Hoorn
24 december 22.00 uur: eucharistieviering, met Marcanto, Past. Nuyenstraat 3a, Zwaag
24 december 22.00 uur: nachtdienst, PKN met Spiro Musica en De Herleving, Het Octaaf, JD Pollstraat 1, Hoorn
24 december 22.30 uur: nachtdienst, PKN met Glorious', Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8
Met medewerking van koren

24 december 20.00 uur: eucharistieviering, met Voces Cyriaci, Koepelkerk Grote Noord, Hoorn
25 december 11.00 uur: eucharistieviering, met jongerenkoor Arrival. Koepelkerk Grote Noord, Hoorn
Voor kinderen

24 december 19.00 uur: kinderkerstfeest, musical ‘Bureau Knetter’, Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8
24 december 18.00 uur: familieviering, kinderkoor Kiko en koor van De Wingerd, Past.Nyenstr 3a, Zwaag
25 december 13.45 uur: kindje wiegen, Koepelkerk, Grote Noord, Hoorn
Lekker zelf zingen

Volkskerstzangdienst, 24 december 20.00 uur: Nederlands gereformeerde kerk, Oosterkerk, Grote Oost, Hoorn
Zangdienst met kinderkoor

24 december 19.30 uur: Foreestenhuis, Grote Oost 43, Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente, Hoorn
Voor het hele gezin

24 december 19.30 uur: afwisselend programma, presentje voor de kinderen, Nieuw Apostolische Kerk, Westerblokker, hoek Oostergouw, Blokker
25 december 10.00 uur: kerstdienst, veel muziek, kerstverhaal voor de kinderen, Nieuw Apostolische Kerk, Westerblokker, hoek Oostergouw, Blokker
25 december 9.30 uur: gezinsdienst, Nederlands Gereformeerde kerk, Oosterkerk, Hoorn
Feestelijke kerstdiensten

25 december 10.00 uur: Foreestenhuis, Grote Oost 43a, DoRe, met dwarsfluit Paula Snoeijer, Hoorn
25 december 10.00 uur: Het Octaaf, PKN, viool Noa Trabold, J.D.Pollstraat 1, Hoorn
25 december 10.00 uur: Apostolisch Genootschap, Hoogerbeetsstraat 24, Hoorn
25 december 10.00 uur: Dorpskerk Blokker, PKN, Westerblokker, hoek Kolenbergstraat
25 december 9.30 uur: eucharistieviering, Pastoor Nyenstraat 3a, Zwaag
Diensten met een thema

'Geef mij je angst', 23 december 13.00 uur: Nederlandse en Surinaamse kerstliederen, Evangelische Broedergemeente, Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8
'De kracht van het verhaal', 24 december 19.30 uur: Apostolisch Genootschap, Hoogerbeetsstraat 24, Hoorn
De Herberg Hoorn

23 december 13.00 uur: kerststal 5.0, buiten bij de Koepelkerk Grote Noord, Hoorn
23 december 16.30 uur: kerstsamenzang, binnen ín de Koepelkerk, Hoorn.

Meer berichten