Marc de Jong.
Marc de Jong. ((Foto: aangeleverd))

Politiek Platform Landsmeer

door Marc de Jong

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.

Je zult nu toch maar in de gemeenteraad van Landsmeer zitten en een beslissing moeten nemen over wel of niet fuseren. Vorige week vergaderden de raadsleden weer eens over de bestuurlijke toekomst en deze keer specifiek over de 'participatie' rondom dit onderwerp.

De vraag was of er inmiddels voldoende was gevraagd aan en gehoord van de inwoners. Volgens een meerderheid van de raad was dat het geval en kan er eind mei een beslissing genomen worden.

Antwoordkaarten

De opgehaalde informatie komt onder andere van de reacties op de antwoordkaarten die Landsmeerders in de brievenbus vonden. Van alle respondenten zegt 60,5 procent niet voldoende geïnformeerd te zijn over de fusieplannen. De informatieavonden zouden als een soort promotieavond voor het voorgestelde plan zijn ervaren.

De vraag is in hoeverre de gemeenteraad het anders had moeten doen. De avonden waren juist een mix tussen (nogmaals) uitleggen van de stand van zaken en het ophalen van meningen. In die zin boden de avonden voor ieder wat wils. Toch was er blijkbaar verwarring ontstaan over de vraag of het besluit voor de bestuurlijke fusie met Waterland en Edam-Volendam al was genomen of nog ter discussie stond.

Ambtelijke fusie

Het 'onvoldoende geïnformeerd'-zijn is mogelijk ook een verklaring voor het feit dat 17 procent een ambtelijke fusie (dus alleen het samengaan van de organisaties en het behouden van de gemeenteraden) wenst. Diverse onderzoeken zouden inmiddels hebben uitgewezen dat ambtelijke fusies niet voldoende effectief zijn. Daarom is voor een belangrijk deel van de raad een ambtelijke fusie inmiddels ook geen optie meer.

Van alle kaartinvullers gaf 96,6 procent aan de voorgenomen fusie geen goed idee te vinden. Een fusie met Amsterdam had de voorkeur van 27,5 procent, terwijl 27,7 procent juist voor Oostzaan/Wormerland ging. Uit een peiling van NH Nieuws bleek juist dat 43,3 procent een voorkeur had voor fuseren met Amsterdam, tegen 18,4 procent met Oostzaan/Wormerland.

Rapport

Vanuit de gemeente is inmiddels ook een antwoord gekomen op het WOB-verzoek over mogelijke manipulatie tijdens het proces. Men heeft aangegeven dat er maar één versie van een rapport zou zijn geweest en daarin luidde het advies 'bestuurlijk fuseren'.

Er zou dus nooit een eerdere versie zijn geweest die is 'weggemoffeld' en waarin 'ambtelijk fuseren' werd geadviseerd. Dit in tegenstelling tot wat vanuit D66-gelederen met grote stelligheid werd beweerd.

In mei beslissing

Op basis van al deze soms tegenstrijdige informatie denkt de gemeenteraad in mei een beslissing te kunnen nemen. Het ziet ernaar uit dat dit minimaal één heel lange vergadering gaat opleveren.

Meer informatie over de bestuurlijke fusie is te lezen op www.landsmeer.nl/bestuur_en_organisatie/bestuurlijke_toekomst.

Meer berichten