Politiek Platform Landsmeer

door Marc de Jong

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.

De gemeente Landsmeer maakt zich op voor een van de allergrootste projecten van de komende jaren. Met een flinke PR-campagne is een start gemaakt met het project dat moet leiden tot de herinrichting van de wijk 'Nieuwe Gouw', in de volksmond ook bekend als 'Havenzathe'. Het project gaat ongeveer 8 jaar duren en wordt begeleid door een professionele partij die vaker met dit soort bijltjes gehakt heeft.

Aanleiding is de zeer slechte staat van de riolering in de wijk, waarvoor de straten opengegooid zullen gaan worden. De gemeente grijpt dit moment aan om meteen de hele openbare ruimte waar nodig opnieuw in te richten. Buurtbewoners zijn via huis-aan-huis verspreide brieven opgeroepen om de eerste informatieavond op 20 mei bij te wonen en vooraf alvast bespreekpunten door te geven via 'havenzathe.buurbook.nl' en de bijbehorende app. De eerste input vanuit de ruim 1.600 wijkbewoners druppelt inmiddels binnen. De ingezonden onderwerpen variëren van het tekort aan parkeerplaatsen tot het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers. Daarnaast suggereerden buurtbewoners bespreekpunten als de fietsdoorsteek bij het winkelcentrum, ontmoetingsplekken en extra laadpalen. Gezien de reacties via de website en app lijkt de gemeente de juiste snaar geraakt te hebben bij de inwoners van de wijk. Tijdens de bijeenkomst op 20 mei aanstaande zal moeten blijken of de gemeente dit ook weet vol te houden.


In de tussentijd speelt ook nog steeds het moeizame project 'Bestuurlijke Toekomst', waar de gemeenteraad deze maand een beslissing over denkt te zullen nemen. Bronnen rondom de politieke partijen geven aan dat in deze beslissende fase de partijen driftig met elkaar in gesprek zijn. De door de Commissaris van de Koning bepaalde deadline komt steeds dichterbij en dus zal er hoe dan ook iets van overeenstemming gevonden moeten worden.

De kans bestaat nog wel dat de besluitvorming in kleinere stapjes wordt opgedeeld, om de boel overzichtelijk te houden. Zo kan de gemeenteraad besluiten eerst te kiezen tussen ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie. Als hier overeenstemming over is, kan op een ander moment in alle rust worden gesproken over de gemeenten waarmee dit moet gebeuren. Hoe dan ook, in het openbaar vindt de eerstvolgende discussie plaats op donderdag 16 mei aanstaande. In de raadsvergadering van 23 mei zou er dan definitief gestemd moeten worden over dit controversiële onderwerp dat al zo lang een splijtzwam is in de gemeente Landsmeer. En dan moet vervolgens nog worden afgewacht wat de eventuele beoogde fusiepartners van de keuze vinden.

Meer berichten