Otto van Haarlem (l), wethouder Richard Quakernaat en Paul Plemp (r).
Otto van Haarlem (l), wethouder Richard Quakernaat en Paul Plemp (r). ((Foto: Ria De Boer Landsmeer))

Nieuwe BedrijvenInvesteringsZone in het centrum van Landsmeer

LANDSMEER - Het winkelcentrum Landsmeer krijgt een BedrijvenInvesteringZone (BIZ). Dit gebied telt 55 winkelbedrijven. Uit een onafhankelijke draagvlakmeting blijkt dat er voldoende draagvlak is en kan de BIZ ingesteld worden. Die draagvlakmeting liep van 18 januari tot en met 5 februari 2019 en de uitslag van de meting is ruim positief. De uitkomst is dat ruim 97% van de ondernemers die hebben gereageerd, vóór de invoering van de BIZ is.

Het ondernemersfonds van het Winkelcentrum Landsmeer diende in 2018 een initiatief in om een BIZ op te richten. De gemeenteraad van Landsmeer heeft op 22 november 2018 de Verordening Winkels BIZ Centrum Landsmeer 2019-2023 vastgesteld. Volgens de wet moet er een formele draagvlakmeting worden gehouden in het BIZ-gebied, waarbij betrokken ondernemers en eigenaren het eens zijn met het invoeren van een BIZ.

Uitslag draagvlakmeting

Van de 55 eigenaren die zijn aangeschreven, hebben er 38 gereageerd. Dit is bijna 70% van alle winkeleigenaren. Er waren 37 eigenaren vóór het invoeren van de BIZ en één tegen. De uitkomst van het draagvlakonderzoek is dat ruim 97% vóór de invoering van de BIZ is.

Wethouder Economie, Richard Quakernaat: "Dit is een mooi resultaat voor het winkelcentrum. Het invoeren van de BIZ zorgt dat de huidige gezonde dynamiek en ondernemersgeest verder versterkt wordt.

Ook op lange termijn. Daar wil de gemeente zeker haar steentje aan bijdragen."

Wat is een BIZ?

De Wet BedrijvenInvesteringsZones is op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet maakt het voor lokale ondernemersorganisaties mogelijk zelf te investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. In een BIZ moet er sprake zijn van een bijdrage aan de economische ontwikkeling. Dat geeft ruimte voor evenementen, promotie als kerstverlichting en dergelijke en in de wet wordt gesteld dat alle gezamenlijke initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van het economisch klimaat binnen de zone onder het fonds vallen.

Eigen initiatief

Het BIZ-fonds is een initiatief van ondernemers en moet worden gevuld op basis van een BIZ-bijdrage. Dit is een afzonderlijke heffing boven op de OZB van de OZB-plichtigen (eigenaren en/of gebruikers) binnen de vast te stellen BIZ-zone. De OZB wordt, zoals gebruikelijk, geïnd door de gemeente en het totaal van de heffing wordt als subsidie door de gemeente uitgekeerd aan de BIZ Winkelcentrum Landsmeer.

Kerntaken

Kerntaken van het BIZ-fonds zijn verhogen kwaliteit van gebiedsonderhoud en aankleding van het winkelgebied; promotie, zowel fysiek als digitaal, van het winkelgebied; bevorderen van veiligheid, toezicht en services.

Brede steun

"Wij zijn blij met de brede steun voor de transitie van het Ondernemersfonds naar een BiZ. Hiermee zijn de resultaten van de inspanningen van de laatste vijf jaar voor meerdere jaren geborgd. De continuïteit in financiële zin stelt ons in staat om te (blijven) investeren in voor het gebied belangrijke zaken als promotie, gebiedsbeleving en veiligheid."'

Positieve houding

''Goed nieuws voor alle ondernemers gevestigd in het centrumgebied in Landsmeer! Wij zijn er trots op dat in moeilijke tijden waarin meerdere landelijke ketens omvallen er in Landsmeer een positieve houding heerst, waarin ondernemers, gemeente en pandeigenaren durven te investeren in elkaars toekomst.''

Inspanningen

''Tot slot danken wij de gemeente voor haar deel van de inspanningen gedurende het transitie proces. Goed dat er zo kan worden samengewerkt", aldus Quakernaat.

Meer berichten