Marc de Jong
Marc de Jong ((Foto: S.HEINRICI))

Politiek Platform Landsmeer: 'Plan-Van Acker' donderdag hoogstwaarschijnlijk goedgekeurd

LANDSMEER - Het gaat ineens heel hard in Landsmeer, met potentiële extra woningen. Aanstaande donderdag zal hoogstwaarschijnlijk het omvangrijke 'Plan-Van Acker' goedgekeurd worden en afgelopen week presenteerde wethouder Quakernaat zijn beleid voor zogenaamde Tiny Houses. Dit zijn compacte en kleine huisjes, geschikt voor een minimalistische en milieuvriendelijke levensstijl. Vanwege de grote behoefte aan woningen voor jongeren en starters, wilde de gemeenteraad dat het College de mogelijkheden op dit vlak zou onderzoeken.

De eerste bespreking ervan verliep opvallend opbouwend. In die zin dat het College snel akkoord ging met wijzigingen die door de politieke partijen gevraagd werden. Omdat het College vooral wil dat eventuele projecten ruim van opzet zijn, stelde het voor dat elk huisje op minstens 100 m2 grond zou komen te staan. Op verzoek van de politieke fracties werd dit aangepast naar maximaal 100 m2. En terwijl het College een ruimte tussen de woningen van in elk geval 6 meter voorstelde, stelden de politieke partijen dat juist op maximaal 6 meter. Daarnaast wilden ze de maximale hoogte veranderen naar 6,20 meter, in plaats van de voorgestelde 5,50 meter. Het moet voor de politieke partijen hebben gevoeld alsof Sinterklaas dit jaar vroeg was gekomen.

Tiny Houses

De bedoeling is dat vooral 'jongeren, starters en senioren' hun weg naar de Tiny Houses vinden. Landsmeer wil daarnaast dat Tiny Houses in Landsmeer een tijdelijk karakter krijgen. Eventuele concrete projecten mogen in principe maximaal tien jaar blijven staan. Na die tijd moet dan worden bekeken of verlenging 'gewenst en mogelijk is', of dat de boel moet worden verplaatst. Daarom ziet het ernaar uit dat de huisjes alleen verhuurd kunnen worden en niet te koop zullen worden aangeboden. De gemeente wil hiervoor in gesprek gaan met woningcorporaties.

'Goed voorbeeld van samenwerking'

Verantwoordelijk wethouder Quakernaat, die de vergadering achteraf een 'goed voorbeeld van samenwerking' noemde, kreeg nog wel een aantal kritische vragen op zich afgevuurd. Zo wilde men graag horen dat er geen studentenlocaties zouden kunnen ontstaan. Dit werd bevestigd, hoewel niet duidelijk werd of studenten niet ook tot de groep 'starters en jongeren' kunnen horen. Verder werd het een misser genoemd dat niet vermeld was dat de woningen in principe voor Landsmeerders zouden moeten zijn.

Mogelijk wijzigingsvoorstel

Het onderwerp wordt donderdag in stemming gebracht in de Raad. Een meerderheid van de raad lijkt het voorstel te gaan steunen. Positief Landsmeer komt mogelijk nog met een wijzigingsvoorstel. Die partij wil dat ook particulieren uitdrukkelijk de kans krijgen om plannen in te dienen. Voor een meerderheid moeten dan nog wel 7 andere stemmen gevonden worden.

Meer berichten