Marc Jonk
Marc Jonk ((Foto: S.HEINRICI))

Politiek Platform Landsmeer

LANDSMEER - Zoals verwacht is er in de gemeenteraad weerstand tegen de voorgestelde verhoging van de afvalstoffenheffing met 20%. De enige partij die hartstochtelijk vóór is, is GroenLinks. Daar overheerst de gedachte dat het afvalvolume in de gemeente omlaag moet en dat het niet helpt als de afvalstoffenheffing laag gehouden wordt. GroenLinks wil dat Landsmeer sneller een duurzame gemeente wordt en zegt daar ook op te zullen inzetten tijdens de vergadering over de begroting voor 2020. Die vergadering is aanstaande donderdag, 7 november.

De PvdA is tegen de sterke verhoging en heeft op het moment van schrijven al een wijzigingsvoorstel klaarliggen, mogelijk in elk geval gesteund door Positief Landsmeer. Tegelijkertijd worstelen andere partijen, zoals Lokaal Landsmeer en Lijst Hop, nog met het feit dat er dan ergens anders geld gevonden moet worden.

De VVD vindt het logisch dat Landsmeer evenveel aan belasting int als er uitgegeven wordt en steunt de verhoging dus, maar wil dat de lasten van inwoners niet omhoog gaan. Die partij zal dus waarschijnlijk met een voorstel komen om de OZB te laten dalen.

Minder draagkrachtigen

De PvdA komt nog met een voorstel dat ervoor moet zorgen dat 'ook minder draagkrachtigen mogelijkheden krijgen om mee te kunnen doen aan duurzaamheid en energietransitie'.

Lokaal Landsmeer denkt dat de inning van toeristenbelasting niet goed gaat en overweegt maatregelen om zo meer geld te genereren.

Het CDA zal de begroting waarschijnlijk zonder al te veel morren steunen, maar zegt wel zich zorgen te maken over de 'middellange termijn'. Veel ruimte voor tegenvallers is er volgens hen niet.

Voldongen feit

Ook D66 is absoluut niet gerust over de financiële toekomst. Daarnaast hebben ze het gevoel voor een voldongen feit te worden gesteld met het voorstel van het College. Liever zien ze dat het College veel meer overlegt met allerlei partijen, waaronder de gemeenteraad, voordat in het gemeentehuis de plannen op papier worden gezet.

Positief Landsmeer, nog aan het bijkomen van het nieuws over het intrekken van de aangifte tegen de fractievoorzitter, zint op aanpassingen op het gebied van 'interne besteding van geld en efficiënter werken' en 'openbare orde en preventie jeugd'.

Lijst Hop wil graag éérst het monumentenbeleid officieel in de gemeenteraad bespreken, voordat het College geld toegewezen krijgt. Dit lijkt in elk geval gesteund te gaan worden door D66.

Mochten er nog voorstellen komen die geld kosten, dan zal wethouder Quakernaat aanstaanmde donderdag in elk geval eisen dat partijen er zelf geld voor vinden in de begroting.

Meer berichten