Politiek Platform Landsmeer

Marc de Jong
Marc de Jong ((Foto: Aangeleverd))

LANDSMEER - Landsmeerse huishouden gaan volgend jaar daadwerkelijk meer lokale belasting betalen. Erg verrassend is dit niet, want de gemeenteraad kon eigenlijk geen kant op. Wat de gemeente uitgeeft aan afvalverwerking, moet ook worden betaald door de inwoners. En omdat de kosten de afgelopen jaren maar zijn blijven stijgen, moet ook de belasting hiervoor omhoog. Een poging van de VVD, in eerste instantie gesteund door D66, Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer, om dan in elk geval de totale woonlasten 'zo goed als gelijk te houden', strandde. Als een begroting wordt goedgekeurd waarin meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, grijpt de Provincie in en wordt de gemeente onder curatele gesteld. Dat wilden de partijen niet en daarom werd onder luid protest de lastverhoging goedgekeurd.

Voor alle duidelijkheid: inwoners van Landsmeer gaan qua OZB gemiddeld gezien maar een heel klein beetje meer betalen. En dit geldt dan weer alleen voor huizenbezitters.

De gemeente haalt elk jaar een aantal miljoenen aan OZB-geld binnen en wil in totaal volgend jaar 1,5% méér binnenhalen. Dus zelfs als de gemiddelde huizenprijs in Landsmeer met bijvoorbeeld 10 of 20% zou stijgen, betaalt de gemiddelde inwoner maar 1,5% meer dan in het jaar ervóór. Wat dan weer niet wil zeggen dat er geen pieken zullen zijn. Sommige huizenprijzen zullen bijvoorbeeld sneller stijgen dan andere en dus zullen die huishoudens wel ruim meer betalen.

WOZ-waarde

Aan het eind van het jaar worden definitief de tarieven vastgesteld, omdat dan ook bekend is hoeveel alle huizen in Landsmeer gemiddeld méér waard geworden zijn. Inwoners van Landsmeer betalen een percentage van de vastgestelde WOZ-waarde van hun huis. Zijn de huizen in totaal bijvoorbeeld 10% meer waard geworden, dan daalt het percentage waarover OZB betaald moet worden.

Begroting goedgekeurd

Tijdens de bespreking van de begroting eerder deze maand trok de VVD dus haar keutel in en werd de begroting alsnog goedgekeurd. Inclusief de verhoging van de afvalstoffenheffing van 20% voor volgend jaar en de jaren erna. Maar de partij is achter de schermen hard bezig om alsnog met een voorstel voor minder lastenverhoging te komen.

De kans dat dit voorstel het gaat halen, is alleen klein. Het zou betekenen dat er een gat van een paar honderdduizend euro gedicht moet worden. Dat geld is niet zomaar bij elkaar gesprokkeld. Daarnaast is de begroting al onderweg naar de Provincie. Neemt de gemeenteraad toch een wijzigingsvoorstel aan, dan is de vraag in hoeverre de provincie een gewijzigde begroting zal accepteren.

Meer berichten