Platform Twiske geen Pretpark en stichting Hart voor het Twiske spreken vanavond bij de raadsvergadering in.
Platform Twiske geen Pretpark en stichting Hart voor het Twiske spreken vanavond bij de raadsvergadering in. ((Foto: Pixabay))

Pleidooi voor behoud kostbare natuur in Het Twiske

LANDSMEER - Wordt het Natura2000-gebied Het Twiske een hotspot? Een park, dat toeristenstromen van het overvolle Amsterdam naar haar kwetsbare natuur moet lokken, ook 's nachts? Dat is volgens Platform Twiske Geen Pretpark en Stichting Hart voor het Twiske de ambitie van Recreatieschap Twiske-Waterland. Veel omwonenden zijn fel tegen de  plannen. Vanavond bespreekt de raad van Amsterdam dit document. 

Platform Twiske geen Pretpark en stichting Hart voor het Twiske zullen bij deze Raadsvergadering inspreken. Zij roepen de raad op zich uit te spreken tegen overnachting en het stapelen van recreatie in Het Twiske. Dit doen ze namens vele omwonenden die tegen de plannen zijn. Het  concept-ambitiedocument  bevat namelijk verregaande ideeën voor intensieve recreatie in dit beschermde Natura2000-gebied, waaronder 'avontuurlijke overnachtingen in de natuur'. Investeringen in de natuur worden niet genoemd.

Als onderbouwing hebben de insprekers de volgende documenten overlegd:

  • brief met bezwaren van Vogelbescherming Nederland tegen schadelijke gevolgen van meer recreatie
  • petitie (samen met Partij voor de Dieren Amsterdam) tegen vakantiepark aan de Stootersplas
  • de enquêteresultaten onder Twiskebezoekers, van wie de meerderheid tegen overnachtingen is.

Geen vakantiepark

Al 3300 mensen, onder wie veel Amsterdammers, hebben de petitie tegen het vakantiepark ondertekend. Een woordvoerder: "Zowel de ondernemer als het Recreatieschap gebruikt eufemistisch het woord camping, maar het gaat hier niet om tenten of caravans maar om 25 lodges - of meer - die met betimmering en riolering vaststaan aan de grond, ofwel: bebouwing. Terwijl dit volgens het bestemmingsplan verboden is. Bovendien wil de ondernemer  toeristen het jaar rond in de lodges laten verblijven, dus ook wanneer tienduizenden beschermde smienten op de Stootersplas overwinteren. Het risico bestaat dat deze dieren worden verjaagd, bijvoorbeeld door toeristen die in de steeds warmere winters de plas opvaren. Overigens zou het recreatieschap Twiske-Waterland uit dit vakantiepark binnen het huidige pachtcontract geen inkomsten krijgen; alle opbrengsten gaan naar de ondernemer."

Geen overnachtingen en geen festivals in het broedseizoen

In het Twiske worden elk jaar festivals gehouden, midden in het broedseizoen (dat voor veel vogelsoorten tot in oktober duurt). Welcome to the Future wil zelfs uitbreiden naar meerdere dagen met muziek tot diep in de nacht en overnachting voor 8.000 festivalgangers. "Op 14 november sprak de gemeenteraad van Landsmeer, op wiens grondgebied het festival plaatsvindt, zich onder grote publieke belangstelling echter unaniem uit tegen deze uitbreiding met overnachting vanwege de verstoring van dit Natura2000 gebied. Met haar standpunt volgt de raad de wens van de bevolking. Uitbreiding leidt immers tot nog meer schade aan de natuur en ook tot extra overlast, door lawaai (tot 04.00 uur), verkeersstromen, geblokkeerde wegen en gevolgen van drugsgebruik. Handhaven is moeilijk, er zijn te weinig controleurs."

Blij met stellingname

Platform Twiske geen Pretpark en Hart voor het Twiske zijn blij met deze stellingname. Al 50 jaar is overnachten in het Twiske niet toegestaan, zodat de natuur tot rust kan komen. Sinds het Twiske werd aangewezen als Natura2000-gebied, is het ook wettelijk verplicht deze natuur boven alles te beschermen. Festivals met tienduizenden bezoekers passen niet in zo'n kwetsbaar natuurgebied, zeker niet in het broedseizoen. Sterker nog, feitelijk hadden de organisators op grond van de vigerende regels en vergunningen geen toestemming mogen krijgen voor de festivals.

Drainage leidt tot vrijkomen CO2

Als bijkomend bijkomend punt noemen de insprekers de stikstofcrisis. Kees Olie, milieuchemicus en voormalig voorzitter van het Waterschap sprak bij raadsvergaderingen in over de nadelige gevolgen van drainage van het festivalkampeerterrein, waarvoor overigens € 75.000 is gereserveerd. Olie betoogde dat verlaging van het waterpeil in het veengebied leidt tot het vrijkomen van CO2, wat ten eerste niet is toegestaan  in een Natura 2000 gebied en ten tweede  bijdraagt aan de ongewenste opwarming van de aarde.

Zeer strenge regels

In de Natura2000-gebieden gelden zeer strenge regels: Recreatie mag, maar alleen als het geen schade toebrengt, zoals bij wandelen, fietsen of zwemmen. Met de parkeergelden die de bezoekers inbrengen, genereert het Twiske al een groot deel van de benodigde inkomsten. Daarnaast zien de belangenverenigingen mogelijkheden in betere overeenkomsten met de verschillende pachters. Overigens stellen zij wel de vraag: waarom moet de natuur zichzelf terugverdienen? Waarom gaat er wel belastinggeld naar bijvoorbeeld wegen en niet naar de natuur, die bewezen heilzaam is voor de mens? "Het Twiske is een groene oase in zwaar verstedelijkt gebied. Het Recreatieschap moet beleid gaan voeren voor het behoud van die kostbare natuur! Dat is het dringende pleidooi van Platform TwiskeGeen Pretpark en Hart voor het Twiske namens de omwonenden die zij vertegenwoordigen.

Meer berichten