Politiek Platform Landsmeer

Marc de Jong
Marc de Jong ((Foto: Aangeleverd))

LANDSMEER - Eerder deze maand zetten we op een rijtje hoe de partijen terugkeken op het afgelopen jaar, nu kijken we ook zelf nog even terug. Het politieke jaar in vogelvlucht…

De eerste helft van het jaar stond bijna volledig in het teken van de Bestuurlijke Toekomst. Het onderwerp zorgde ervoor dat de gemoederen binnen maar ook buiten het gemeentehuis flink opliepen. De gemeenteraad kreeg tijdens informatieavonden soms flink de wind van voren, maar ook onderling was er flinke frustratie. Vlak vóórdat de beslissing genomen werd, droeg burgemeester Van der Stoel de verantwoordelijkheid voor het onderwerp over aan wethouder Mandy Elfferich. Zij loodste de gemeenteraad behendig richting het voorlopige eindpunt. De raad gaf opdracht aan het College om in gesprek te gaan met de gemeente Waterland over een bestuurlijke fusie. Mocht een bestuurlijke fusie met Waterland niet doorgaan, zo gaf de raad aan, dan moet het College gaan praten over ambtelijk fuseren met Waterland.

Maar in het afgelopen jaar passeerde nog een aantal andere onderwerpen de revue. Zo keurde de raad het plan voor nieuw meubilair in het gemeentehuis af, werden de eisen voor toekomstig busvervoer besproken en kwam er en passant nog even een burgemeesterswissel. Landsmeer kreeg Zaankanter Dennis Straat, als vervanger van Van der Stoel. Verder werden er verschillende avonden georganiseerd over de aanpak van het riool en de buitenruimte in Havenzathe, de wijk met de witte gevels. Het werden drukbezochte avonden, waar wijkbewoners enthousiast met elkaar en met specialisten van de gemeente in gesprek gingen over wensen en mogelijkheden in de wijk. Het is de bedoeling dat al in 2020 de eerste werkzaamheden in de wijk starten. Er was nog meer te doen rondom woningen, om precies te zijn over nieuw te bouwen woningen. Het omvangrijke 'Plan-Van Acker' moet leiden tot ruim dertig woningen, speciaal voor starters en senioren, bij voorkeur Landsmeerders. Daarnaast werd het beleid goedgekeurd dat ruimte moet gaan bieden aan zogenaamde 'Tiny Houses', compacte en kleine huisjes die geschikt zijn voor een minimalistische en milieuvriendelijke levensstijl.

De gemeenteraad eindigt het jaar 2019 op een relatief ontspannen manier. Er zullen altijd politieke tegenstellingen zijn en verschillende belangen, maar deze gemeenteraad lijkt wel weer energie te hebben om zich te richten op het daadwerkelijk uitvoeren van zijn goede voornemens. Als alle signalen kloppen, wordt 2020 het meest productieve jaar van deze raadsperiode. We zullen zien!

Vanaf deze plek wens ik u en uw dierbaren graag het allerbeste voor 2020.

Meer berichten