Een van de laatste acties van Richard Quakernaat (rechts) als wethouder: de officiële start van de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk.
Een van de laatste acties van Richard Quakernaat (rechts) als wethouder: de officiële start van de aanleg van een nieuw glasvezelnetwerk. ((Foto: Johan W. Koopmans))

Wethouder Richard Quakernaat legt functie per direct neer

LANDSMEER - Wethouder Richard Quakernaat heeft zijn functie per direct neergelegd. Aanleiding is de motie van treurnis die op 19 december tegen hem is ingediend.

De motie is unaniem door de raad aangenomen en dat stemde hem tot nadenken over hoe hij nu verder te gaan. Het heeft geleid tot zijn beslissing om met zijn functie te stoppen. 'Gezien de vele belangrijke beslissingen die genomen moeten worden door uw raad op onderwerpen in mijn portefeuilles acht ik het van groot belang dat u deze beslissingen los van mijn persoon/functioneren kunt doen,' aldus Quakernaat in zijn verklaring aan de gemeenteraad.

Hij vervolgt: ' In uw motie heeft u mijn integriteit ter discussie gesteld. Dit heeft mij zeer geraakt vooral omdat ik op dit punt juist altijd heb gevochten omdat dit een elementair onderdeel is van het wethouderschap. Integriteit en gelijke inzet voor alle Landsmeerders (ongeacht functie, politieke kleur en afkomst) is altijd mijn uitgangspunt geweest. In de diverse colleges waaraan ik heb deelgenomen ben ik hier altijd een groot voorvechter van geweest. Vermenging van belangen is voor het openbaar bestuur uit den boze. Vele jaren heb ik mij ingezet voor het belang van Landsmeer en de Landsmeerders. Juist vanuit het belang van Landsmeer neem ik met pijn in het hart afscheid van deze prachtige functie. Ik wens u veel wijsheid toe de komende jaren in de belangrijke beslissingen die u moet nemen.'

Meer berichten