Marc de Jong
Marc de Jong (Foto: aangeleverd. )

Politiek Platform Landsmeer

LANDSMEER - Landsmeer moet al in maart een nieuwe wethouder hebben die de opgestapte Richard Quakernaat vervangt. Dit werd onder andere duidelijk uit een interview dat twee leden van de speciale selectiecommissie gaven op de Lokale Omroep Landsmeer.

Deze commissie bestaat uit vijf raadsleden vanuit CDA, D66, GroenLinks, Lokaal Landsmeer en VVD. De vijf moeten een voorselectie maken en aan de raad voorleggen. Achter gesloten deuren zal de voorselectie vervolgens besproken worden, waarna ook in beslotenheid gestemd wordt. In een openbare vergadering zal de gekozen kandidaat vervolgens bekendgemaakt worden. Zoals het er nu uitziet, blijven de namen van de andere kandidaten voor de buitenwereld geheim.

De kans is trouwens groot dat er een wethouder van buiten het dorp wordt benoemd. Dat is in de afgelopen twintig jaar al vaker gebeurd. Onder anderen Peter Visser (Oostzaan), Jaap Bond (Edam-Volendam), Franke Doting (IJlst), Jan de Boer (Zwaag) en Cor Hienkens (Beverwijk) zaten als buitenstaanders voor langere of korte tijd in het College van B&W. Een niet-inwoner mag volgens de wet om te beginnen voor een jaar aangesteld worden. Na een jaar moet dan opnieuw vrijstelling worden aangevraagd, maar in de praktijk wordt die bijna altijd wel verleend.

Een van de belangrijkste eisen van de raad is dat er een 'bestuurder met ervaring' komt. Iemand die weet hoe de lokale politiek werkt en bijvoorbeeld met een gemeenteraad en ambtenaren weet om te gaan. Tegelijkertijd is afgesproken dat het niet iemand zou moeten zijn die nu in de gemeenteraad zit. Daarmee valt voormalig D66-raadslid Nico van Baarsen al af. Hij was wethouder in de vorige raadsperiode. Ook PvdA-raadslid Mark Jan Prins, wethouder tot halverwege 2012, is hiermee geen optie. Ook Landsmeerder Niels Bonenkamp, nu parttime VVD-wethouder in Oostzaan, zou volgens zijn Landsmeerse partijgenote Anneriek Verhoef nu geen optie zijn: "Ik denk dat dit niet het juiste moment is. Niet voor ons als Landsmeer, maar ook niet voor Niels."

De vraag is nu hoeveel mensen überhaupt geïnteresseerd zijn in het wethouderschap in een gemeente als Landsmeer. De sfeer in de gemeenteraad mag dan inmiddels flink verbeterd zijn, de rol die deze raad zichzelf regelmatig toedicht richting de burgemeester en de wethouders zal niet iedere kandidaat erg prettig vinden. De openbare sollicitatieprocedure in 2018 leverde een schamele drie kandidaten op, waaruit Mandy Elfferich en Richard Quakernaat uiteindelijk gekozen werden. Het is maar te hopen dat de gemeenteraad meer sollicitatiebrieven mag ontvangen, nu de procedure achter gesloten deuren plaatsvindt.

Meer berichten