Vooral met het oog op het naderende voorjaar en de zomer, als meer mensen naar buiten gaan en de weg gebruiken, zijn afdoende verkeersmaatregelen meer dan welkom.
Vooral met het oog op het naderende voorjaar en de zomer, als meer mensen naar buiten gaan en de weg gebruiken, zijn afdoende verkeersmaatregelen meer dan welkom. ((Foto: Rodi Media/MvS))

Bewoners Purmerland maken zich zorgen over verkeersveiligheid

PURMERLAND - Veel inwoners van Purmerland maken zich zorgen over de verkeersveiligheid voor hun deur. De weg die door de lintdorpen loopt wordt volgens hen als een racebaan gebruikt. De weg nodigt uit om te hard te rijden en dat is dan ook aan de orde van de dag. "Eind vorig jaar is in Den Ilp een vrouw overreden die eendjes had gevoerd," vertelt een van de dorpelingen. "En de gemeente doet niets."

De bewoonster ziet het dagelijks gebeuren. Er wordt veel te hard gereden, vooral door motoren. Ook worden trekkers ingehaald. En die houden er tegenwoordig geen slakkengangetje op na, dus je moet echt het gaspedaal even indrukken wil je er voorbij kunnen.

Fietsers klemgereden

"Fietsers worden klemgereden en er zijn al diverse bijna-ongelukken gebeurd, maar de bestuurders rijden gewoon door," vertelt ze."Zelf fiets ik naar mijn werk en ik word regelmatig tegen de brugleuning gedrukt. Eén keer heb ik een klap op een auto gegeven. De vrouw achter het stuur draaide het raampje open en riep: 'Als je nog één keer mijn auto aanraakt ram ik de tanden uit je bek.' Ik ga met angst en beven de weg op. Mensen om me heen zeggen: 'ik wil wel op de fiets, maar ik durf niet.' Je rijdt hier makkelijk te hard. Dat ligt puur aan de inrichting aan de weg."

Aanvliegroute Purmerland

De weg door de lintdorpen is volgens de Purmerlandse ooit opgezet om autoverkeer te laten doorstromen, maar er is nooit rekening gehouden met andere weggebruikers. Veilig is het er allerminst. "Aanvliegroute Purmerland noemen we het hier. Eenmaal buiten het zicht van de camera wordt op het rechte stuk vol gas gegeven, terwijl je hier maar dertig kilometer per uur mag rijden. We hebben in 2017 drie keer meegewerkt aan de Mobiliteitsvisie van de gemeente. Er zijn 'tig' plannen gemaakt, maar er is nog niets gebeurd. Ik heb zelf een paar keer met de de betrokken ambtenaar gebeld. Wat ik te horen kreeg was: 'Geen tijd', 'Geen mensen', 'Geen prioriteit' of 'Het staat op de planning'."

Dodelijk ongeluk

De bewoners betreuren het dat er weinig aan de verkeersveiligheid wordt gedaan. Zeker met het dodelijke ongeluk eind december in het achterhoofd en het naderende voorjaar en de zomer, als de buitenlucht lonkt. Moeders met kinderwagens, joggers, schoolgaande kinderen en fietsers - ze worden allemaal blootgesteld aan het voorbijrazende verkeer. "Het is de goden verzoeken."

Mobiliteitsvisie

Remco Asselbergs, Senior Communicatieadviseur van de gemeente Landsmeer, reageert desgevraagd op de bezwaren: "Het is de gemeente bekend dat de verkeerssituatie op het gehele lint niet optimaal is. De wegen zijn relatief smal, en worden veel gebruikt. Aangezien het Lint de enige hoofdweg van de gemeente is, zijn de mogelijke oplossingen helaas beperkt. In 2017 is de Mobiliteitsvisie opgesteld, waarin de verkeerskundige vraagstukken in de gehele gemeente zijn uitgelicht. In dit programma zijn diverse (deel)oplossingen aangedragen. Een deel van deze projecten is in uitvoering. De gemeente laat daarnaast extra verkeerscontroles uitvoeren, en heeft snelheidsbeperkingen ingesteld. Vanwege de complexiteit van de situatie zijn op dit moment nog niet alle projecten in uitvoering. In 2020 start de gemeente wel bij de kruising van het Zuideinde en de Scheepsbouwersweg. De gemeente houdt de situatie dus waar mogelijk onder controle, en zoekt op diverse plekken langs het Lint naar aanvullende oplossingen."

Meer berichten