Aantal WW-uitkeringen neemt toe

REGIO - Het aantal WW-uitkeringen in de drie Noord-Hollandse regio's is in januari sterk gestegen. Zaanstreek-Waterland bleef met een stijging van 7,6% wel iets achter op het landelijke cijfer (+8,1%).

In de drie regio's samen werden ruim 1.300 WW-uitkeringen meer verstrekt dan in december 2019. Deze stijging is een jaarlijkse trend. In januari 2019 groeide het aantal WW-uitkeringen in dezelfde periode echter minder hard.

Het aantal WW-uitkeringen voor de drie Noord-Hollandse regio's samen lag eind januari op bijna 17.300. Dat is een toename van 8,3% ten opzichte van eind vorig jaar. Deze stijging is groter dan begin 2019 (+4,3%). De toename in januari komt jaarlijks voor omdat veel contracten tot het eind van het jaar lopen. Daardoor is de instroom naar de WW in januari meestal veel groter dan in andere maanden van het jaar. Een aanzienlijk aantal mensen die aan het eind van het jaar hun baan verliest vindt in de daaropvolgende maand opnieuw een baan.

Verschillen per sector en per regio

In Noord-Holland Noord was de toename van uitkeringen met +8,2% vrijwel gelijk als landelijk, (+8,1%). Zuid-Kennemerland en IJmond komt met een toename van +9,2% hoger uit dan landelijk, regio Zaanstreek-Waterland juist lager (+ 7,6%). De sectoren detailhandel (+138) en commerciële dienstverlening (+350) lieten de grootste toename van WW-uitkeringen zien. Naar verhouding steeg het aantal WW-uitkeringen het sterkst in de sector uitzendbedrijven. Daar kwam de stijging met 221 uitkeringen uit op 20,3%. Hoewel het eindejaar effect de stijging zeker deels veroorzaakt, kan niet worden uitgesloten dat de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ook een rol speelde. De nieuwe wet heeft als doel om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Het is daarom interessant te kijken welke ontwikkeling het aantal WW-uitkeringen in de uitzendsector de komende maanden laat zien.

Meer berichten