Het tv-debat is nog tot de verkiezingen op de verschillende websites van de lokale omroepen te zien.
Het tv-debat is nog tot de verkiezingen op de verschillende websites van de lokale omroepen te zien. (Foto: aangeleverd)

'Zonder Waterschap bestaat groot deel Nederland niet'

LANDSMEER - Over één ding waren alle deelnemers het eens: het is zeer complexe materie. Afgelopen zaterdag vond er een tv-debat plaats waarbij kandidaten van alle negen partijen van het Waterschap de degens kruisten in verband met de komende verkiezingen. Het tv-debat was op initiatief van de Lokale Omroep Landsmeer georganiseerd in samenwerking met Omroep PIM uit Waterland.

De presentatie van het tv-debat was in handen van Jan van der Wiele en Marcel Molle van de Lokale Omroep Landsmeer en Patty de Jong van Omroep Pim. De spits van het debat werd afgebeten door een interview met Luc Kohsiek, de Noord-Hollandse dijkgraaf. Die was uitgesproken duidelijk over het belang van de verkiezingen: "Dat mensen woensdag voor het Waterschap gaan stemmen is cruciaal. Zonder het werk van de Waterschappen bestaat een groot deel van Nederland niet."

De debatten tussen de verschillende kandidaten verliep aan de hand van stellingen. Zoals: moeten we vernatten of moet het waterpeil in de polder omlaag? Al meteen was duidelijk dat de meningen zeer uiteenliepen. Luuk Zaal van Water Natuurlijk wees op de CO2-uitstoot van de veengebieden: "Maar liefst 7 megaton per jaar. Hetzelfde als de uitstoot van 2 miljoen auto's!" Elisabeth Groot van de VVD nuanceerde dat met de uitspraak dat we de boeren vanwege dat ene procentje winst van een verminderde agrarische CO2-uitstoot niet het faillissement moeten indrijven. Co Schipper van BBW zoekt liever de gulden middenweg: "Niet teveel vernatten, maar ook niet teveel verdrogen." Peter Vonk van AWP wees op nieuwe technieken om bijvoorbeeld dijken te verhogen, zodat de verhoging bestendiger zou worden.

Een rode draad in de discussies was tevens de vraag of we er niet beter aan doen de zorg van het water niet over te laten aan experts in plaats van aan politici en hoe belangrijk het is de biodiversiteit van ons veengebied te waarborgen. Frank Frowijn van het CDA verbaasde zich erover dat er zo makkelijk over de belangen van de land- en tuinbouw heen wordt gestapt. "De sector doet zelf ook al heel veel om de biodiversiteit te vergroten."

Het was in de debatten van meet af aan duidelijk dat veel partijen andere belangen hebben bij waterbeheer en dat de materie dus ook ingewikkeld is. Zeker toen veehouders in het publiek desgevraagd mee gingen discussiëren bleken de tegengestelde meningen klip en klaar. Aan de andere kant was bij alle aanwezigen de bereidheid om met andere partijen in overleg te gaan groot, maar of er gezamenlijke besluiten in het verschiet liggen, staat nog te bezien.

Het tv-debat is nog tot de verkiezingen op de verschillende websites van de lokale omroepen te zien: Omroep PIM, RTV Purmerend, LOVE Volendam/Edam en de LOL: www.lokaleomroeplandsmeer.nl.

Meer berichten