Foto: Aangeleverd

Politiek Platform Landsmeer

'Gebaseerd op échte feiten'

door Marc de Jong

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.

Vorige week woensdag was de laatste avond in de 'Bestuurlijke Toekomst-tour' door Landsmeer en het was een enerverende avond. Er waren uiteindelijk opbouwende vragen gesteld en goede en uitgebreide antwoorden gegeven, maar de avond was grimmig begonnen. Deels was dit misschien te wijten aan de ingehuurde gespreksleidster, die door sommigen als 'matig' en soms zelfs 'onaardig' werd bestempeld. Misschien was het ook wel dankzij het ietwat ongestructureerde verhaal van Jacobien van Boeijen, het raadslid dat de avond opende. Echter, het was waarschijnlijk vooral te danken aan een aantal van tevoren al ontstemde bezoekers.

Terwijl de meeste mensen met de beste bedoelingen binnenstapten, leek een aantal bezoekers alleen maar gekomen te zijn om de raad eens flink te tergen. Daarnaast klonk er kritiek dat Landsmeerders tot nu toe te weinig waren betrokken. Of zoals iemand zei: "Inspraak zonder inzicht geeft uitspraken zonder uitzicht." Verder klonk ook de angst voor een grote PVV, als Landsmeer in dezelfde gemeente zou komen als Edam-Volendam. Na een aantal pittige aanvallen vanuit het publiek, besloot raadslid Anneriek Verhoef in te grijpen. Ze legde kort en bondig het proces in de afgelopen zes jaar uit en meldde de aanwezigen dat ze een agressie proefde die niemand verder zou helpen. Haar relaas werd met applaus ontvangen. Kritische vragen werden nog wel gesteld, maar de sfeer werd iets milder. Dit was helemaal het geval toen na de pauze flink wat teleurgestelde bezoekers naar huis bleken te zijn gegaan. Diegenen die nog waren gebleven, stelden kritische vragen, maar de sfeer bleef redelijk opbouwend. Criticaster Georg Kellersmann, die een petitie is gestart tegen de fusie, deed ook nog een duit in het zakje. Hij zei te citeren uit onderzoeken naar de financiële prestaties van gemeenten met verschillende grootten. Daaruit zou blijken dat gemeenten tot 20.000 inwoners financieel het beste presteren. Veel aanwezigen vroegen zich af op basis waarvan de raadsleden uiteindelijk zouden beslissen of Landsmeer zal fuseren, met wie en op welke manier. Op die vraag konden de aanwezige raadsleden geen eenduidig antwoord geven. Wel werd duidelijk dat helemaal nog niet zeker was dat Landsmeer de voorgenomen bestuurlijke fusie met Waterland en Edam-Volendam ook daadwerkelijk zou inzetten. Toen dat tot de aanwezigen doordrong, leek er een zucht van verlichting door de zaal te gaan. Jacobien van Boeijen herhaalde nog maar eens namens de raad dat er geen fusie komt als een meerderheid van de raad er 'geen goed gevoel over heeft'.

Meer berichten