Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span> (rodi.nl)

Alle partijen in de gemeenteraad zaten afgelopen donderdag bij elkaar. Ze bespraken de plannen voor de komende vier jaar. De VVD had een bespreekstuk voorbereid met onderwerpen die tot en met 2022 aan de orde zouden moeten komen. Dit document moet volgens dezelfde VVD uiteindelijk leiden tot een plan dat door een nieuwe coalitie wordt ondertekend. Het was voor de nieuwe raadsleden nog wel even wennen en ze moesten dan ook regelmatig om uitleg vragen over sommige onderwerpen of termen. De sfeer was verder opvallend positief en bijna alle partijen leken echt van plan constructief te gaan samenwerken aan de toekomst van Landsmeer.
De enige partij die een wat afwijkende positie innam, was de PvdA. Die partij had naar eigen zeggen geen behoefte aan een raadsprogramma, dat wat hen betreft teveel details zou gaan bevatten. De voorkeur van de PvdA is een raadsagenda, die alleen een opsomming van onderwerpen zou moeten opleveren. Andere partijen waren verbaasd over de opstelling van de PvdA, die erop lijkt voor te sorteren dat de partij een eventueel raadsprogramma niet zal ondertekenen.
Ook D66 zei de onderwerpen alleen in hoofdlijnen beschreven te willen hebben en geen nieuwe politieke keuzes te willen zien in het stuk. De meeste andere partijen zeiden zich te kunnen vinden in de genoemde onderwerpen en keuzes. De enige andere partij die echt concreet punten noemde die toegevoegd moesten worden, was het CDA. Die partij vroeg aandacht voor eenzaamheid en integratie van nieuwe Nederlanders en lijkt voor elkaar te krijgen dat deze onderwerpen aan het raadsprogramma toegevoegd gaan worden.
Het voormalige ‘enfant terrible’ van de gemeenteraad, Positief Landsmeer, sloeg donderdag een veel positievere toon aan dan ze in de afgelopen jaren gedaan hebben. Tot grote opluchting van de andere partijen. Het tekende de eerder beschreven positieve sfeer van de avond. De VVD concludeerde aan het eind van de avond ‘niet ver af te zijn van een breed gedragen raadsprogramma, dat tegelijkertijd de basis is voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen.’ De liberalen gaan de komende tijd werken aan het raadsprogramma, dat op 19 april weer in de raad besproken zal worden. En vervolgens zal er een coalitie gevormd worden, met naar alle waarschijnlijkheid 3 wethouders.
Het is op zich wel opmerkelijk dat uit een breed gesteund raadsprogramma weer een coalitieakkoord moet worden samengesteld. In steeds meer gemeenten wordt een coalitieakkoord ‘oude politiek’ genoemd en wordt alleen een raadsagenda opgesteld. Zo’n agenda heeft niet meer dan een opsomming van te behandelen onderwerpen. In de loop der jaren en in overleg met betrokkenen wordt dan vervolgens pas bepaald op welke manier de onderwerpen worden ingevuld. Een voorbeeld is ‘Veiligheid op het Lint’. De raad bepaalt dat naar de veiligheid moet worden gekeken en in overleg met inwoners wordt bepaald welke maatregelen moeten worden genomen. In Landsmeer lijkt de oplossing van het probleem nu al te worden bepaald door een nieuwe coalitie, zonder inspraak van inwoners.
Volgende week meer over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Landsmeer. Aan welke eisen moet een burgemeester voldoen en wat hebben de inwoners van Landsmeer erover te zeggen?

Meer berichten