Landsmeerse gemeenteraad bespreekt raadsprogramma

  Nieuws

LANDSMEER - De nieuwe Landsmeerse gemeenteraad komt donderdag 19 april voor de tweede keer bijeen om te praten over een raadsprogramma voor de komende periode. 5 april vond een eerste bijeenkomst plaats. Daarin werden, aan de hand van een door verkiezingswinnaar VVD opgestelde bespreeknotitie, de contouren van een breed gedragen raadsprogramma besproken. Alle politieke partijen waren uitgenodigd deel te nemen aan deze openbare bespreking. Ook inwoners waren gevraagd een actieve bijdrage te leveren.

De eerste bespreking kenmerkte zich door een goede sfeer en veel vertrouwen dat een breed gedragen raadsakkoord kan worden bereikt. Initiatiefnemer van de formatie, fractievoorzitter Niels Bonenkamp van de Landsmeerse VVD, heeft de taak op zich genomen alle opmerkingen en suggesties te verwerken tot een concept raadsprogramma. Dit concept ligt op 19 april voor ter bespreking en vaststelling door de partijen in de gemeenteraad. "Ik heb alle vertrouwen dat er een breed gedragen raadsprogramma kan worden vastgesteld door de Landsmeerse gemeenteraad. En dat we daarmee een solide basis leggen voor de komende vier jaren. Ik zie ernaar uit dat er opnieuw volgens het principe van een brede coalitie gewerkt gaat worden," aldus Niels Bonenkamp. Ook zal er op de 19e gesproken worden over de collegevorming. Welke wethouders gaan de klus klaren en vormen samen met de burgemeester een nieuw college van B&W?
Inwoners zijn wederom van harte uitgenodigd bij deze openbare bijeenkomst. Het concept raadsprogramma is terug te vinden op de website van de Gemeente Landsmeer (www.landsmeer.nl) onder de button 'Gemeenteraad' bij de vergadering van 19 april.

Meer berichten