Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span> (rodi.nl)

Landsmeer heeft een raadsakkoord. Met 14 van de 15 Landsmeerse gemeenteraadsleden is nu definitief afgesproken wat de komende 4 jaar bereikt moet gaan worden. Het vijftiende raadslid, Mark Jan Prins van de PvdA, wilde niet meetekenen. De PvdA ziet liever een lijst met onderwerpen die moeten worden aangepakt, in plaats van de (deels) concrete oplossingen van het nu bereikte raadsakkoord.
Afgelopen donderdag werd het akkoord in goede harmonie besproken, zoals dat ook eerder het geval was. Toch waren er wel wat momenten waarop het in de zaal even ijskoud leek te worden. Bij het onderwerp bestuurlijke toekomst stonden partijen weer eens lijnrecht tegenover elkaar. Door de burgemeester was diezelfde dag nog opgeroepen tot het stellen van eind 2018 als harde deadline. Vóór die tijd zou een beslissing moeten worden genomen over de zelfstandigheid van Landsmeer. Wat niet hardop werd gezegd, is dat vertegenwoordigers van te kleine gemeenten uit de regio op het Provinciehuis zijn ontboden voor een gesprek met gedeputeerde Jack van der Hoek. Als alle geluiden kloppen, zou Van der Hoek weleens enige dwang kunnen gaan toepassen om de te kleine gemeenten snel te laten fuseren. LoLa, GroenLinks en PL wilden donderdagavond wel een harde deadline stellen, maar D66, VVD en CDA wilden daar niet aan beginnen.
Een ander ijzig moment werd de discussie over het aantal wethouders in het College. D66 en VVD wilden vasthouden aan 2 wethouders, de overige partijen niet per se. Daarmee was er een meerderheid tegen het strikt vasthouden aan 2 wethouders. Een van de redenen daarvoor was 'Recht doen aan de verkiezingsuitslag' (3 partijen met 3 zetels - en dus 3 wethouders). Er werd onder andere gesuggereerd dat 3 wethouders dan elk 60% zouden werken, maar ook werd geopperd dat 2 wethouders 90% kunnen werken en dat een derde wethouder dan 50% kan werken. Door LoLa werd een aantal keren verwezen naar 4 jaar geleden, toen het CDA een ‘extra’ wethouder leverde die 50% werkte en een aantal projecten op zich nam. LoLa zei er van overtuigd te zijn dat in de komende tijd de eventuele derde wethouder zichzelf binnen een jaar terugverdient. Met de constatering dat de partijen er niet uit waren gekomen, werd de openbare discussie donderdagavond afgesloten. Maar nu begint het ‘spel’ achter de schermen en de vraag is wie er als winnaar uit de bus zal komen.
Volgende week even geen ‘Politiek Platform Landsmeer’. Daarna zijn we gewoon weer terug.

Meer berichten