Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
onderschrift
onderschrift (rodi.nl)

Vorige week werd bekend dat drie Landsmeerders hadden gesolliciteerd naar het wethouderschap in Landsmeer. De gemeenteraad van Landsmeer kiest woensdag 22 mei welke sollicitant afvalt en welke 2 kandidaten in het College mogen plaatsnemen. De bedoeling is dat de politieke kleur van de wethouders zo min mogelijk zichtbaar is zodra ze eenmaal in het College zitten.
De drie kandidaten zijn Jaap Goede (LoLa), Richard Quakernaat (VVD) en Mandy Oud (D66). Zij gaven donderdag in een bomvolle raadszaal een ‘pitch’ over hun kwaliteiten en motivatie. Jaap Goede kwam namens zijn partij met een aantal concrete oplossingen en ideeën voor de komende vier jaar. Hij zei verder zich vooral te willen inzetten voor behoud van het historische uiterlijk van woningen, als wethouder Ruimtelijke Ordening. Bij een aantal kritische vragen van de raad leek onervarenheid hem wel even parten te spelen.
Richard Quakernaat, zette in zijn verhaal vooral in op samenwerking en zijn ervaring in de afgelopen jaren. Daarmee presenteerde hij zich als een stabiele bestuurder die mensen samenbrengt en motiveert. Hij wil in het nieuwe College het liefst Financiën en, net als Jaap Goede, Ruimtelijke Ordening als portefeuilles. Ook aan Quakernaat werden kritische vragen gesteld, maar hij wist ze schijnbaar soepel en eenvoudig te beantwoorden.
Mandy Oud gaf in haar presentatie aan dat haar ervaring als curator haar goed van pas zou kunnen komen als ze hier wethouder zou worden. Ze gaf aan goed te kunnen luisteren, een eerlijke afweging van belangen te kunnen maken en helder te kunnen communiceren tijdens een besluitvormingsproces. Naast duurzaamheid zei ze vooral affiniteit te hebben met het Sociale Domein en de Omgevingsvisie. De weinige kritische vragen die ze kreeg, wist ze eerlijk, schijnbaar soepel en met humor te beantwoorden.
De raad van Landsmeer overlegt achter gesloten deuren over de verschillende kandidaten. Daarna volgt een openbare vergadering, met een schriftelijke stemming. Elk van de 15 raadsleden kiest twee kandidaten. In totaal worden er zo dus 30 stemmen uitgebracht. Al na één stemronde kan duidelijk worden welke twee kandidaten de stemming winnen en zuiver theoretisch kan iedere kandidaat evenveel (namelijk 10) stemmen krijgen.
Zo’n patstelling ligt alleen niet voor de hand. Puur op basis van ervaring maken Mandy Oud en Richard Quakernaat de grootste kans. Ook als je meerekent dat er een voorkeur zou kunnen zijn voor een vrouw in het College. Toch kan het nog wel spannend worden. Heel veel zal afhangen van de tweede stem van met name GroenLinks, Lokaal Landsmeer en Positief Landsmeer. Voorlopig houden de raadsleden hun kaken nog stijf op elkaar, dus er valt verder nog weinig te zeggen over de einduitslag.

Meer berichten