Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span> (rodi.nl)

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.
Afgelopen week heeft het College van Burgemeester en Wethouders (Anne Lize van der Stoel, Richard Quakernaat en Mandy Elfferich) de voorlopige plannen voor volgend jaar en verder bekendgemaakt. Voorlopig, omdat er in oktober nog een definitieve begroting volgt. En in de tussentijd kan en mag de gemeenteraad er in principe nog wat van vinden. Binnenkort behandelt de raad de Perspectiefnota 2019, waar de voorlopige plannen in zijn samengevat.
Er staat een aantal opvallende dingen in de nota, waaronder verbouwingsplannen voor het gemeentehuis, verhoging van de OZB en uitbreiding van het aantal personeelsleden. Om met het laatste te beginnen: het College stelt voor om de komende tijd elk jaar in totaal 1,3 miljoen euro meer uit te geven aan personeelskosten dan nu het geval is. Een klein deel zegt B&W nodig te hebben voor extra taken die vanuit Den Haag naar gemeenten worden doorgeschoven. Het overgrote deel van het bedrag zou vooral nodig zijn omdat plannen van het vorige College uitgevoerd moeten gaan worden. De verhoging van de personeelskosten is nogal ingrijpend. De totale kosten van de ambtelijke organisatie bedroegen in 2017 een ruime 3,5 miljoen euro. Daar komt dus jaarlijks meer dan een derde bovenop, als het aan het bestuur van de gemeente ligt.
Daarnaast wil het College een half miljoen euro uitgeven om het raadhuis aan te passen en deels met nieuw meubilair in te richten. Ongeveer een ton is volgens Burgemeester en Wethouders nodig voor nieuwe bekabeling. Alles in het kader van het Nieuwe Werken, dat men in het gemeentehuis liever het Landsmeerse Werken noemt. Voor de inventaris zou ongeveer 150.000 euro nodig zijn. Deze aanpassing is bijzonder, omdat de gemeente aanstuurt op een fusie met een of meer buurgemeenten in de komende jaren. Deze nieuwe investering zou een signaal kunnen zijn dat men het gemeentehuis uiteindelijk wil behouden.
Als laatste viel in de Perspectiefnota op dat de Landsmeerder weer meer OZB gaat betalen. Ging de OZB vorig jaar nog omlaag, nu wil het College de OZB toch weer jaarlijks verhogen met 2,3 procent. Van deze verhoging profiteren de ambtenaren niet in zijn geheel, want voor hen gaan de bestuurders uit van een verhoging die niet verder komt dan 2 procent.
De Perspectiefnota 2019 moet op 5 juli in een relatief korte vergadering worden behandeld. De vraag is of de gemeenteraad zomaar even akkoord gaat met de enorme bedragen die uitgegeven moeten gaan worden.

Meer berichten