'Samen verder' - Gemeente Landsmeer legt in november begroting voor

  Nieuws
Het gemeentehuis van Landsmeer. (Foto: Wendy Ruittemanz/Rodi Media)
Het gemeentehuis van Landsmeer. (Foto: Wendy Ruittemanz/Rodi Media) (rodi.nl)

LANDSMEER - Het college van Landsmeer legt donderdag 8 november een naar eigen zeggen structureel sluitende begroting 2019 en een meerjarenraming 2020-2022 voor aan de raad. Deze begroting is gebaseerd op het raadsprogramma 2018-2022 'Samen verder' en het collegeprogramma 2018-2022 'Samen handen uit de mouwen'. Samenwerking op alle niveaus staat in deze begroting centraal.
De gemeente Landsmeer staat aan de vooravond van een ambitieus programma. "Samen met de inwoners en ondernemers van Landsmeer zullen we de komende jaren onze leefomgeving vormgeven. Het college gaat letterlijk de straat op om te horen welke wensen er leven. Gezamenlijk bekijken we welke oplossingen op draagvlak kunnen rekenen. Deze werkwijze is nodig, want de komende jaren staat er veel op de agenda, te weten het uitvoeren van de mobiliteits-, woon- en duurzaamheidsvisie", aldus de gemeente Landsmeer.
"Landsmeer, Den Ilp en Purmerland blijven niet vanzelf de aantrekkelijke groene dorpen die het nu zijn. Daarom stelt het college voor om te investeren in economie en toerisme. We willen investeren in het vergroten van de werkgelegenheid, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De leefbaarheid en het karakter van ons dorp moeten ook voor de komende jaren gewaarborgd worden. Dat betekent dat we intensief de ondermijning van het openbaar bestuur, criminaliteit en drugsoverlast tegengaan. We zullen de handhaving verbeteren door een integrale aanpak en het aantrekken van een tweede Bijzonder Opsporings Ambtenaar (BOA). Verkeersveiligheid blijft een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt. Het college wil de betrokkenheid van bewoners en ondernemers aanwenden voor het gezamenlijk vinden van integrale oplossingen voor het Lint."

Zorg

"Het leveren van goede zorg aan onze inwoners die het nodig hebben, blijft een speerpunt. We zetten in op zorg voor ouderen, voor mensen die zich eenzaam voelen en voor jongeren die het niet alleen redden. Sport en verenigingsleven bevorderen sociale samenhang en vormen het cement in onze samenleving. Het college stimuleert deze activiteiten. In samenspraak met bewoners en ondernemers wil het college het culturele landschap en de wensen en behoeften op cultuurgebied verkennen."
"Landsmeer kan als kleine gemeente de zware taken op het terrein van zorg, klimaatverandering, woningruimte, bereikbaarheid, veiligheid niet alleen uitvoeren. Intensieve samenwerking met de ons omringende gemeenten, de provincie en het rijk is noodzakelijk en uitdagend. De luisteravonden over dit onderwerp waren inspirerend en informatief."
"Landsmeer heeft een gezonde financiële positie opgebouwd en die willen we ook behouden. De uitvoering van bovengenoemde thema's zal op verantwoorde wijze deels worden opgevangen binnen de opgebouwde Algemene Reserve. Hierdoor en door incidentele lasten is er voor het begrotingsjaar 2019 in eerste instantie een tekort begroot. Vanaf 2020 is er weer een jaarlijks overschot. Het weerstandsvermogen blijft op een goed peil."
Meer informatie over de begroting is te vinden op de website www.landsmeer.nl, onder het kopje Gemeenteraad door dan door te klikken op: '8 nov 17.00 uur Raadsvergadering (RV)'.

Meer berichten