Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span> (rodi.nl)

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.
De gemeenteraad van Landsmeer gaat niet zomaar akkoord met de begroting voor 2019 en verder. Eerst moeten er nog flink wat wijzigingsvoorstellen ('amendementen') en opdrachten aan het College ('moties') bediscussieerd worden. De begroting wordt donderdag 8 november behandeld.
De meeste moties lijken te gaan komen van de VVD, die zegt er vijf te hebben klaarliggen. Een van hun moties gaat over een 'boete bij verduurzamen'. De VVD wil dat eigenaren van huizen met zonnepanelen niet méér OZB betalen, omdat hun huis een hogere waarde zou hebben. Daarom willen ze dat die eigenaren een duurzaamheidskorting op de OZB krijgen. In een andere motie roept de VVD op tot het gemiddeld minimaal gelijk laten blijven van woonlasten voor Landsmeerders. Als dit doorgaat, zou de OZB omlaag moeten en dat betekent zeer waarschijnlijk extra voordeel voor huiseigenaren ten opzichte van huurders. Naast een amendement dat oproept tot onderzoek naar woningbouw op het ICL-terrein, dient de VVD een motie in die woningbouw mogelijk moet maken op plekken waar dit nu niet mag.
De PvdA komt ook met een motie over OZB. Zij willen dat de dorpshuizen in Purmerland, Den Ilp en Landsmeer voortaan geen OZB meer gaan betalen. Dit zou in lijn zijn, zegt de PvdA, met het feit dat verenigingen met een eigen clubgebouw ook geen OZB meer betalen in Landsmeer.
GroenLinks komt met een motie over bevordering van 'binnendorps bouwen', vooral bedoeld om sociale woningbouw te stimuleren. Dit zou ervoor moeten zorgen dat er vaart komt in grote bouwprojecten die nu nog langzaam vorm krijgen of zelfs stilliggen. Daarnaast zal GroenLinks donderdag oproepen tot een verbod op het oplaten van ballonnen tijdens evenementen, zoals de intocht van Sinterklaas of Koningsdag.
D66 komt in elk geval met een motie die moet zorgen voor meer inzicht in de financiële ruimte van de gemeente op langere termijn. Dit zou nodig zijn omdat allerlei plannen binnenkort worden uitgevoerd en nog niet van elk plan duidelijk is wat het gaat kosten.
Lijst Hop en Honing komt met een motie die ervoor moet zorgen dat er extra verlichting komt in de 'oude kern van het dorp', om vooral kruispunten en achterpaden van huizenblokken veiliger te maken. Daarnaast zeggen ze mee te tekenen bij twee moties van de VVD en een van D66.
Positief Landsmeer komt zeer waarschijnlijk met een aantal moties en amendementen, maar had bij het ter perse gaan van deze krant nog geen concrete stukken klaarliggen. Lokaal Landsmeer meldt ons 'misschien wel, misschien niet' met moties of amendementen te komen. Het CDA is concreter en geeft aan niks in te dienen, maar wel 'constructief en positief kritisch' het debat te zullen ingaan.

Meer berichten