Politiek Platform Landsmeer - `Gebaseerd op échte feiten`

  Nieuws
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span>
Politiek Platform Landsmeer<br /><span class="chapeau">&lsquo;Gebaseerd op &eacute;chte feiten&rsquo;</span> (rodi.nl)

In deze politieke rubriek brengen we je achtergrondinformatie en beschouwingen over politieke onderwerpen die voor jou van belang zijn. Of gewoon leuk om te weten. Altijd met een verrassende kijk op de zaak, eerlijk, kritisch en gebaseerd op echte feiten.
De begroting van de gemeente Landsmeer is vorige week zonder al te veel verrassingen vastgesteld. In de begroting zit onder andere een al eerder aangekondigde personeelsuitbreiding van 17 fte voor de komende jaren. Wethouder Quakernaat, verantwoordelijk voor de financiën binnen de gemeente Landsmeer, zei na afloop 'heel tevreden' te zijn. De begroting werd met 14 vóór en 1 stem tegen (van Positief Landsmeer) vastgesteld. Quakernaat verder: "Landsmeer heeft een goede en gezonde financiële basis voor de komende jaren." Net als veel andere aanwezigen vond hij de sfeer tijdens de vergadering 'goed en constructief onderling en richting het college'. Het was bijna traditie geworden dat dit soort vergaderingen met irritatie en frustratie gepaard ging, maar aan die trend lijkt nu een einde gekomen te zijn.
De enige wijziging op de begroting kwam van Lijst Hop en Honing en de VVD. Die partijen kregen voor elkaar dat de investering van een half miljoen euro in het gemeentehuis werd teruggebracht tot 100.000 euro. Positief Landsmeer leverde 9 wijzigingsvoorstellen in, maar moest toezien hoe die stuk voor stuk werden weggestemd.
Vooral Lijst Hop en Honing scoorde donderdag goed. Die partij liet zien uitstekend te kunnen samenwerken met de overige partijen. Ze wisten een meerderheid te scoren voor twee moties die met andere fracties waren ingediend. Een daarvan, samen met D66 samengesteld, riep op tot meer inzicht in de financiële ruimte van de gemeente op langere termijn. Dit zou nodig zijn omdat allerlei plannen binnenkort worden uitgevoerd, maar nog niet van ieder plan duidelijk is wat het gaat kosten. Daarnaast werd een motie goedgekeurd die de partij zelfstandig had ingediend. Die laatste motie riep het College van Burgemeester en Wethouders op tot verbetering van openbare verlichting in de oude dorpskern.
Ook de PvdA en Lokaal Landsmeer deden goede zaken. De lokale partij kreeg de handen op elkaar voor twee moties. Een daarvan riep op tot onderzoek naar de inning van toeristenbelasting. De partij claimde dat verschillende uitbaters van toeristische bedrijven zich niet aan de regels zouden houden en riep op tot grondig onderzoek naar eventuele misstanden. Ook werd een motie goedgekeurd die vraagt om een vernieuwd monumentenbeleid vóór de zomer van volgend jaar.
De sociaaldemocraten wisten ook twee moties goedgekeurd te krijgen. De eerste riep op tot zoveel mogelijk maatregelen tegen geluidsoverlast vanaf de snelweg en het neutraliseren van milieu-effecten ervan. De partij noemde als oplossing de inzet van extra geluidsschermen en het plaatsen van bomen langs de A10. De tweede goedgekeurde motie moet ervoor zorgen dat de dorpshuizen in Purmerland, Den Ilp en Landsmeer voortaan geen OZB meer gaan betalen. Het College zegt de motie te 'onderzoeken op haalbaarheid' en de uitkomsten aan de raad te rapporteren.
Deze rubriek wordt de komende twee weken even niet gevuld, maar is daarna gewoon weer terug.

Meer berichten