v.l.n.r. (boven): de heer Tromp, burgemeester Kompier, mevrouw Koning-Hoeve, de heer Bakker, mevrouw Kuilman-van der Meulen, mevrouw Ligthart-Paauw. v.l.n.r. (onder): de heer Oudakker, de heer Hink, de heer Binnewijzend
v.l.n.r. (boven): de heer Tromp, burgemeester Kompier, mevrouw Koning-Hoeve, de heer Bakker, mevrouw Kuilman-van der Meulen, mevrouw Ligthart-Paauw. v.l.n.r. (onder): de heer Oudakker, de heer Hink, de heer Binnewijzend ((Foto: Marjolein Ansink))

Koninklijke onderscheiding voor acht Langedijkers

LANGEDIJK - Het was weer een mooie ochtend in De Binding. Acht inwoners van Langedijk ontvingen vrijdag 26 april in aanwezigheid van hun naasten een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Burgemeester Kompier reikte namens de Koning de onderscheiding uit en gaf elke gedecoreerde een mooie persoonlijke toespraak.

De heer M.A. (Martin) Bakker (78) uit Noord-Scharwoude is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij werkte van 1961 tot 1963 als Onderofficier Korporaal der Mariniers bij Korps Mariniers en was actief in Curaçao en Nederlands Nieuw-Guinea. Van 1966 tot 2001 vervulde hij de functie van kraanmachinist en leermeestermachinist. De heer Bakker was medeoprichter van Hengelsportvereniging De Schele Posch waar hij van 1963 tot 2012 de rol van penningmeester en secretaris (bestuurder) op zich nam. Daarnaast vervulde hij van 2004 tot 2011 de rol van secretaris bij de Koninklijke Nederlandse Kolfbond. Hij werkt van 1992 tot heden als secretaris/voorzitter van de Kolfsociëteit Gezellig Samenzijn in Zuid-Scharwoude en is sinds 2010 bestuurslid van de Volkstuinders Vereniging Langedijk.

De heer J.P.M. (Jos) Binnewijzend (74) uit Sint Pancras is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1992 als vrijwilliger actief bij Kanovereniging Kanowaard. Al vanaf de bouw van de accommodatie in 1992 zet hij zich belangeloos in voor de vereniging. Als lid van de Loodscommissie verricht hij het technisch onderhoud aan de materialen, installaties, de opstallen en het terrein. Daarnaast voert hij reparaties uit aan de verenigingsboten en boten van particulieren. Hij is de verbindende factor tussen alle leden.

De heer N.A. (Nico) Hink (73) uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1972 tot 1987was hij vrijwilliger bij voetbalvereniging LSVV. Daar was hij voorzitter van de Kantinecommissie en coach van de pupillen. In die periode was hij ook vier jaar voorzitter van begrafenisvereniging Barbara. Vanaf 1985 maakte de heer Hink deel uit van de kantinecommissie van Tennisvereniging T.C. Langedijk. Inmiddels is hij al negen jaar betrokken als lid van de Toernooicommissie. Daarnaast is hij sinds 2005 wijkcoördinator en maaltijdbezorger bij Wonen Plus Welzijn in Noord-Scharwoude en vrijwilliger bij de KBO in Langedijk.

Mevrouw W. (Willemien) Koning- Hoeve (53) uit Oudkarspel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is zelfstandig ondernemer en bestuurder bij LTO Noord. Hierbij komt zij op voor de positie van vrouwelijke ondernemers in binnen- en buitenland. Als deelnemer van de adviesraad van Agriterra ondersteunt zij in ontwikkelingslanden, organisaties van het platteland en het landbouwbedrijfsleven. Haar inzet is steeds gericht op het versterken van de sociale en financieel-economische positie van agrarische vrouwen. Namens de Nederlandse Vrouwenraad bij de Verenigde Naties was zij in 2017 en 2018 als vrouwenvertegenwoordiger actief. Mevrouw Koning-Hoeve werkte van 2006 tot 2015 als raadslid van de gemeente Langedijk en is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.

Mevrouw M.M. (Margreet) Ligthart-Paauw (68) uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was tot haar pensioen werkzaam als docent Engels. Daarnaast verrichte ze sinds 1974 vele activiteiten voor schaatstrainingsgroep 't Zwanenwater op ijsbaan De Meent in Alkmaa, van coaching tot verzorging het clubblad, website, prijsuitreikingen en begeleiding van de jeugdtrainers bij de schaatsclinic tijdens Schagen on Ice.

Mevrouw G. (Gery) Kuilman- van der Meulen (67) uit Oudkarspel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was voorheen werkzaam als grafisch vormgever en was tussen 1979 en 2010 secretaris en penningmeester van Operettevereniging Caecilia. Ze hield zich ook bezig met de posters, spandoeken en entreebiljetten voor musicalproducties. Verder werkt ze als vrijwilliger bij Kolfvereniging Onder Vrienden in Oudkarspel en voetbalvereniging LSVV. Voor deze verenigingen houdt zij zich bezig met de communicatie. Van 2008 tot 2017 was zij als bestuurder betrokken bij de lokale en regionale afdeling van Vrouwen van Nu. Verder is mevrouw Kuilman vrijwilliger bij Museum Broeker Veiling, waar ze de opmaak van het magazine de Grote Klok van de Vrienden van de BroekerVeiling verzorgt.

De heer G. (Gerrit) Oudakker (77) uit Broek op Langedijk Is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij maakte zich verdienstelijk als aanjager van innovatie in de sectoren waterbouw, waterzuivering en duurzame energiewinning. In de periode 1965 tot 2005 werkte hij mee aan de innovatie van waterbouwkundige constructies, de ontwikkeling van energiewinning uit water en hielp hij bij de aanleg van een pijpleiding vanaf de Middellandse Zee naar de Dode Zee. Hij inspireerde wetenschappers met nieuwe visies voor duurzame ontwikkeling. Sinds 2004 is hij als zelfstandig ondernemer directeur-eigenaar van Tetradon BV, en nog steeds zoekende naar innovatieve technologieën op het gebied van water.

De heer H.T.W.W. (Henk) Tromp (79) uit Zuid-Scharwoude is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 1980 tot 1990 was hij bestuurslid van de Mariaschool in Noord-Scharwoude en sinds 1982 werkt hij als chauffeur bij Nationale Vereniging De Zonnebloem, afdeling Langedijk-Noord. De heer Tromp is sinds 1984 lid van de werkgroep Amnesty International Langedijk/Waarland. Sinds 1987 is hij verbonden bij het Gregoriaans herenkoor en sinds 1992 maakt hij deel uit van het bestuur van de gemengde zangvereniging St. Caecilia.

Marsha Bakker
Meer berichten