Voorzitter Gerrit Arkesteijn neemt de lezer van het Langedijker Nieuwsblad de komende maanden mee het gebied in!
Voorzitter Gerrit Arkesteijn neemt de lezer van het Langedijker Nieuwsblad de komende maanden mee het gebied in!

Maak kennis met de Oosterdel

BROEK OP LANGEDIJK - Veel inwoners zijn niet bekend met de Oosterdel in Broek op Langedijk. Dit unieke gebied is ongeveer tachtig 80 hectare groot en bestaat voor 56 procent uit land en 44 procent uit water. Bezoekers zijn er onder bepaalde voorwaarden van harte welkom.

Het Oosterdelgebied telt in totaal 224 eilanden. Een deel is verhuurd of wordt in eigen beheer verzorgd, 72 eilanden hebben een natuurbestemming, één heeft een recreatieve/educatieve bestemming. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer, maar wordt beheerd door stichting Veldzorg Oosterdel. Wij waken over de cultuurhistorische, tuinbouwkundige en ecologische waarde en geven vaarpassen uit. Ook organiseren we diverse activiteiten voor belangstellenden.

Groente van het land

Bij de teelt van groente worden er geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt worden. Tien jaar geleden zijn we overgestapt op biologische landbouw. Dat moet er op termijn voor zorgen dat de bodem niet uitgeput raakt. Daarom wordt op een akker niet elk seizoen hetzelfde geteeld, maar groeit er elk jaar wat anders. Ook gebruiken we alleen biologische mest of compost en zaaien we de akkers regelmatig in met groenbemesting.

Geen vrije toegang

Het gebied is landschappelijk nog in de dezelfde staat als voor de verkaveling. Dat willen we graag zo houden. Daarom is de Oosterdel beperkt toegankelijk. Voor belangstellenden organiseren we uiteenlopende activiteiten. Ook is het mogelijk om onderzoek te doen naar de kwaliteit van het water en de natuur op het land, het determineren van planten en het monitoren van vogels. Nieuwsgierig? Kijk eens op: www.veldzorg.nl

Stichting Veldzorg Oosterde

Het prachtige gebied is niet bij iedereen bekend. Daarom publiceert het Langedijker Nieuwsblad de komende maanden een reeks bijdragen van Stichting Veldzorg Oosterdel. Die beheert de Oosterdel met als uitgangspunt behoud van het cultuurhistorisch landschap door het patroon van land en water zoals dat ruim 800 jaar geleden door mensenhanden is aangelegd, intact te houden. Ook streven ze naar voortzetting van het karakteristieke gebruik van de akkers door teelt van (bewaar)groenten en aardappelen. Zorgtuinderij Oosterheem maakt realisatie van deze doelstelling mede mogelijk. Voorzitter Gerrit Arkesteijn neemt de lezer de komende maanden mee het gebied in!

Marsha Bakker
Meer berichten