Tekening van het gemeentehuis, verdeeld in kleine woonruimtes.
Tekening van het gemeentehuis, verdeeld in kleine woonruimtes. ((Foto: aangeleverd))

Wie wil wonen in het gemeentehuis?

LANGEDIJK - Voor het -bijna- leegstaande gemeentehuis in Langedijk wacht een tweede leven. Mensen die met spoed een betaalbare woonruimte zoeken kunnen hier straks terecht.

Speciaal voor omwonenden was er op woensdag 4 september een bijeenkomst op het nieuwe adres van de gemeente in De Binding.

De woningnood is groot, waardoor spoedzoekers, jongeren en statushouders vaak geen betaalbare woning kunnen vinden. Flexwonen springt hierop in. Het flexibel woon-concept transformeert leegstaande gebouwen tot tijdelijke woonruimtes. Met succes draait dit concept al in meerdere gebouwen in Alkmaar en in Limmen. Tijdens de bijeenkomst gaven Bert en Victor Rotteveel van Flexwonen tekst en uitleg over de plannen van het voormalige gemeentehuis. Ook hoopten ze de weerstand van enkele ongeruste omwonenden weg te nemen.

Dat lukte ten dele. Nadat de heren van Rotteveel hun verhaal hadden gedaan kwamen de vragen, maar ook verwijten over slechte communicatie. Want niet alle omwonenden waren uitgenodigd voor deze bijeenkomst, en de plannen zijn blijkbaar al zo vergevorderd dat protesteren geen zin meer heeft. De door A.J. Voorhans, een 'verontruste omwonende van het gemeentehuis' verspreide brief had bij een aantal mensen de onrust flink aangewakkerd. In zijn schrijven uit hij zijn angst voor de mogelijke plaatsing van arbeidsmigranten, statushouders en immigranten in het gemeentehuis, 'met alle overlast van dien'. Rotteveel kent de brief en reageerde: ,,Er wordt van alles geïnsinueerd en dat is niet terecht.'' Wethouder Ad Jongenelen was ook aanwezig en gaf aan het jammer te vinden dat er zo veel wantrouwen leeft, maar had ook begrip. "Veranderingen brengen altijd een mate van onrust. In dit geval wordt het gemeentehuis juist bewoonbaar gemaakt om overlast te voorkomen. Als het gemeentehuis leeg blijft staan, is de kans op vandalisme en ongewenste bezoekers vele malen groter. We moeten het niet groter maken dan het is."

Blij

Rotteveel: ,,Jongeren en spoedzoekers zijn hartstikke blij met deze oplossing. De behoefte aan woonruimte is extreem: voor het gebouw Kooimeer boden we op Facebook 90 kamers aan. Er kwamen meer dan 500 aanmeldingen binnen.'' Dat er bij die locaties geen grote problemen zijn, komt volgens Rotteveel ook doordat er in iedere locatie een beheerder inwoont. ,,Deze beheerder is hét aanspreekpunt, voor zowel bewoners als omwonenden. Bij overlast grijpt hij in." De beheerder is ook nauw betrokken bij de selectie van de woningzoekenden. Zo wordt er gekeken naar inkomen, situatie en of de woningzoeker 'past'. Regio of wachttijd wordt hierbij niet meegenomen. Omdat deze vorm van huisvesting valt onder de Leegstandswet is er geen sprake van voorkeursbehandeling of een puntensysteem. Waardoor juist iedereen in aanmerking komt."

Fases

De bewoning van het gemeentehuis zal in fases verlopen. Eerst is vergunning aangevraagd voor tijdelijke bewoning door middel van anti kraak door zes personen. Vervolgens zal het pand vier weken lang worden verbouwd en aangepast voor bewoning door 75 tot 95 'spoedzoekers', bestaande uit stellen of alleenstaanden zonder kinderen. Tijdens deze verbouwing worden de huidige kantoren voorzien van keukenblokjes en er worden sanitaire voorzieningen aangebracht die de bewoners moeten delen. De kamers zullen een grootte hebben van 12 vierkante meter tot 70 m2, met een huurprijs tussen de 300 en 500 euro. De bewoners hebben geen eigen opgang dus hebben geen recht op huursubsidie. Voor de raadszaal, een ruimte van maar liefst 800m2 groot, wordt nog gezocht voor een geschikte bestemming. "De Sociale Winkel zou er mooi in kunnen!" oppert een aanwezige. "Of een plek waar ouderen kunnen biljarten, koffie drinken en waar ze in contact komen met de jongeren die daar wonen", zegt iemand anders. Vanuit de buurt kunnen ideeën worden geuit voor deze ruimte.

Brandweer

Deze fase zal 3 tot 5 jaar duren. Omdat de bewoning onder de Leegstandswet valt kan de verhuurder ten alle tijden de huurovereenkomst ontbinden. Dit zal uiteraard het geval zijn bij ernstige overlast, maar ook wanneer de derde fase ingaat: de definitieve bestemming voor het gemeentehuis, wordt de huurovereenkomst beëindigd. Wat de bestemming uiteindelijk wordt is nog niet bekend. Wethouder Jongenelen legt uit: "Dit heeft onder andere te maken met de geurcirkel van de zuurkoolfabriek waardoor permanente huisvesting of woningbouw nog niet mogelijk is. Verder moet er een geschikte locatie worden gevonden voor de brandweer, die voorlopig gewoon haar kazerne zal blijven houden aan de Vroedschap." Een buurtbewoner vertelt te hebben gehoord dat er een supermarkt in komt, maar dat wordt direct door de wethouder weerlegd. "Dat is pertinent niet het geval."

Een van de aanwezigen vat de informatiebijeenkomst kort maar krachtig samen: "Wanneer er appartementen worden gebouwd heb je ook geen invloed op wie daar komt wonen. Laat staan dat je bij iemand kunt klagen over de door hun veroorzaakte overlast. Het zal wel loslopen."

Aanmelden voor wonen in het gemeentehuis kan via www.flexwonennh.nl.

Marsha Bakker
Meer berichten