'Het gezamenlijke ontwikkelplan is een schatkaart vol schatten die we samen kunnen ontwikkelen'
'Het gezamenlijke ontwikkelplan is een schatkaart vol schatten die we samen kunnen ontwikkelen' ((Foto: aangeleverd))

Hoogbouw geen reden voor relatiecrisis

LANGEDIJK/HEERHUGOWAARD - Ze willen allebei heel graag dat het werkt, die fusie, en daar hoort nou eenmaal een beetje geven en nemen bij. Het is net als een relatie: soms moet je wat water bij de wijn doen, en een andere keer krijg jij weer je zin.

Zo verklaarden Nils Langedijk, wethouder van Langedijk, en Monique Stam, wethouder van Heerhugowaard, de manier waarop het hete hangijzer van hoogbouw in Heerhugowaard door Langedijk tóch is goedgekeurd. Terwijl het laatste nieuws nog was dat Langedijk samen met Stichting Veldzorg op hoge poten richting Raad van State zou togen om bouw van woontoren 'De Groene Trede' tegen te houden. Van dat fanatisme was vrijdag in het geheel geen sprake meer. Begrip was een beter woord, er werd zelfs gegrapt over een opbloeiende romance, nadat de metafoor was gebruikt van een beginnende relatie waarin je naast elkaar wilt staan en niet tegenover elkaar.

Mooie landmarkering

'De Groene Trede' komt er dus definitief en is volgens wethouder Stam juist een mooie landmarkering waaraan je in de verte kunt zien dat Heerhugowaard nabij is. Bovendien past een dergelijk markant gebouw juist heel goed in stedelijk gebied. "Dat beide partijen in elkaar een goede fusiepartner hebben gevonden, wil niet zeggen dat ze dan ook op elkaar moeten gaan lijken. Wij willen juist tijd, geld en energie steken in de verschillen, waaronder de cultuurhistorische waarde van Museum BroekerVeiling en onderhoud en behoud van het Oosterdelgebied. Het gezamenlijke ontwikkelplan is een schatkaart vol schatten die we samen kunnen ontwikkelen", aldus wethouder Stam.

Nils Langedijk legde uit dat luisteren naar elkaars wensen onlosmakelijk is verbonden aan een samenwerking. "In februari stonden we met z'n allen op De Krul en beloofden we elkaar om de voorgenomen samenwerking met betrekking tot ontwikkelingen in het stationsgebied voorspoedig te laten verlopen. Dan kun je niet vervolgen alles afwijzen omdat je het vanuit Langedijker oogpunt 'niet mooi' vindt." Dus is de Langedijker wethouder het gesprek aangegaan met de collega's van Heerhugowaard, om vervolgens op maandag 14 september met dit verhaal om tafel te gaan zitten met de Langedijker raadsleden. Ook heeft hij uitvoerig gesproken met Stichting Veldzorg om alle plussen en minnen tegen elkaar weg te strepen. "Conclusie was na tweeënhalf uur debatteren dat Heerhugowaard heel anders is dan Langedijk en dus ook andere prioriteiten heeft."

Meerlaagse woningbouw

Stam vulde hem aan: "Langedijk is een gebied met veel water en groen en met een duidelijk dorps karakter. Heerhugowaard is stedelijk, gericht op bedrijven die bereikbaarheid belangrijk vinden. Ook groeit Heerhugowaard erg hard, zodat er grote vraag is naar woningen. Meerlaagse woningbouw vinden wij juist heel goed bij het karakter van Heerhugowaard passen. Zulke thema's overstijgen wat ons betreft de mooi-lelijk discussie. Hoogbouw in ons stationsgebied zorgt er bovendien voor dat er niet gebouwd hoeft te worden in Langedijk."

Er liggen op het gemeentehuis van Heerhugowaard ook al plannen voor een woontoren van 20 verdiepingen. Onder dit plan is nog geen handtekening van Langedijk gezet. Wel belooft Stam dat er sowieso een landschapsarchitect in de arm wordt genomen om te zorgen dat er een zo groen mogelijke uitstraling ontstaat.

Marsha Bakker
Meer berichten