Voelt u zich niet veilig in de wijk? Meld u aan voor het Ogen en Oren project!
Voelt u zich niet veilig in de wijk? Meld u aan voor het Ogen en Oren project! ((Foto: Rodi Media/MB))

Ogen en oren gezocht in uw wijk

LANGEDIJK - De gemeente en politie zijn blij met extra ogen en oren van inwoners. Inwoners kennen hun wijk en zien het vaak als eerste als er iets mis is. Door goede samenwerking tussen inwoners, politie en gemeente kan de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Langedijk vergroot worden.

'Samen maken we Langedijk veiliger en leefbaarder'

In verband met de woninginbraken van afgelopen maanden, in vooral Sint Pancras en Oudkarspel, en een aantal brandstichtingen in Broek op Langedijk besloot Karin van der Vliet uit Oudkarspel om op Facebook te peilen of er behoefte was aan een 'buurtwacht'. Ze kreeg onmiddellijk reacties van een aantal mensen die wel een paar uurtjes door de wijk wilden wandelen of fietsen. "Mensen lopen bijvoorbeeld toch al met hun hond, of fietsen bijna dagelijks een bepaalde route. Dan is het een kleine moeite om even kritischer om je heen te kijken."

Signaleer verdachte situaties

Simone Dirks van de Politie afdeling Noord-Holland kwam met Karin in contact en was meteen enthousiast. Samen met de gemeente Langedijk werd het project Ogen en Oren opgezet . "Het gaat om een buurtpreventieproject dat wordt opgestart door de inwoners zelf en vanuit een gevoel medeverantwoordelijk te zijn voor de leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Staat er bijvoorbeeld een ladder tegen een woning aan, staat er een onbekend busje geparkeerd bij buren die op vakantie zijn, zitten er nog sleutels in de deur of ziet u een andere verdachte situatie, dan vragen we u hier melding van te maken." Daarnaast hebben de teams van Ogen en Oren aandacht voor overlast, zwerfvuil, kapotte straatverlichting, vernielingen en andere gebreken in de openbare ruimte.

Doel

"Het doel is het vergroten van de leefbaarheid- en de veiligheidsgevoelens in de wijk of buurt en om inwoners te bewegen zelf op pad te gaan en de wijk met andere ogen te bekijken. Dit kan worden bereikt door het vergroten van de sociale cohesie, samen sterk, betrokken en actief voor de eigen wijk", vervolgt Simone. Kleine meldingen gaan via de coördinator, in dit geval is dit alleen nog Karin. Om heel Langedijk te kunnen bedienen worden meer coördinatoren en leden geworven. Is er een acute situatie, bijvoorbeeld bij een containerbrand of een vermoedelijke inbraak(poging), dan kan meteen het noodnummer 112 worden gebeld.

Rondje door de wijk

Karin: "De bedoeling is dat de leden van het Ogen en Orenteam 's avonds in tweetallen een rondje maken door de wijk. De meeste misdrijven gebeuren namelijk tussen 17.00 uur en 0.00 uur. Het is dus niet nodig om midden in de nacht te patrouilleren. In een speciale Whatsappgroep maken we met elkaar afspraken over wie, wanneer, welke route loopt. De coördinator houdt bij wanneer de leden willen lopen, hoe vaak zij willen lopen en op welke tijdstippen. Dit zal per lid verschillen. Het ene lid zal vaker in de gelegenheid zijn om een ronde te lopen dan een ander lid. Hoe meer mensen er bij de groep zijn aangesloten, hoe minder tijd er van de deelnemers wordt gevraagd."

Eigen rechter

Het is wel bedoeling dat mensen alleen hun ogen en oren open houden. "De leden hebben dezelfde taken en bevoegdheden als iedere andere bewoner. Het voor eigen rechter spelen of inbreuk maken in het privéleven van anderen heeft dan ook niets met het project te maken. Daarom is gekozen voor het project Ogen en Oren in plaats van het woord 'buurtwacht' te gebruiken."

Karin: "In Nieuwe Niedorp is eenzelfde project gestart uit initiatief van wijkagent Bas Dirkmaat. Al heel snel zagen ze daar een terugname van het aantal inbraken. Mensen voelen zich veiliger en steeds verantwoordelijker voor een prettige leefomgeving. Dat is ook ons streven! In nauw contact met Bas is de basis gelegd voor eenzelfde initiatief in Langedijk."

Rol van de gemeente

De gemeente heeft een faciliterende rol. Een aantal keer per jaar organiseert de gemeente het coördinatorenoverleg. Hierbij zijn de coördinatoren en/of de plaatsvervangende coördinatoren aanwezig. Indien er behoefte is aan specifieke informatie die relevant is voor de uitvoering voor het project Ogen en Oren, worden partijen uitgenodigd om een nadere toelichting te geven. Aangezien burgemeester Leontien Kompier Openbare orde en Veiligheid in haar portefeuille heeft, is ook zij nauw betrokken bij het Ogen en Oren project.

Voorlichtingsbijeenkomst

Wilt u mee helpen om uw buurt veiliger te maken? Kom dan naar de startbijeenkomst op dinsdag 18 februari in De Binding, Bosgroet 12 in Zuid-Scharwoude. Inloop is van 19.15 tot 19.30, waarna u welkom geheten zult worden door burgemeester Kompier. Daarna volgt een uitleg over het project door de politie. Kunt u er niet bij zijn? Dan kunt u zich aanmelden via de e-mail karinvandervliet@outlook.com. "De dag daarna kunnen we al beginnen met de mensen die we tot nu toe hebben", aldus Karin. "Dat zullen er in het begin nog niet genoeg zijn voor alle kernen van Langedijk, maar we hebben goede hoop dat dit project zich snel zal uitbreiden door aandacht in de media en door mond-tot-mond."


Marsha Bakker
Meer berichten