Komen er straks appartementen op deze A locatie? Het hangt af van de parkeermogelijkheid....
Komen er straks appartementen op deze A locatie? Het hangt af van de parkeermogelijkheid.... ((Foto: Rodi Media/MB))

Woningbouwplannen voor pand EP Jack Stet

LANGEDIJK - Wat te doen met het pand van EP Jack Stet aan de Dorpsstraat 435 in Zuid-Scharwoude? Het staat leeg, het aantal vierkante meters is aanzienlijk en de locatie is fantastisch. Maar waar moet iedereen straks zijn auto kwijt?

Het college van Langedijk hinkt op twee gedachten: enerzijds biedt het voormalige winkelpand een mooie gelegenheid om tegemoet te komen aan het grote aantal woningzoekenden, onder met name starters en senioren. Anderzijds is de locatie daarvoor niet geschikt want om het pand heen is er gewoonweg te weinig ruimte voor extra parkeervakken.

Wethouder Ad Jongenelen ziet absoluut wat in woningbouw op deze locatie. Het pand aan de Dorpsstraat staat al geruime tijd leeg. "Het is kennelijk niet gelukt nieuwe detailhandel voor deze plek te interesseren", maar zet geen handtekening totdat een uitgewerkt voorstel voor de parkeeroplossing op eigen terrein door de aanvragers van het herontwikkelingsplan op zijn bureau ligt. Het staat 2-2 in de argumenten voor en tegen. De twee argumenten voor zijn duidelijk: Er is een grote behoefte aan woonruimte. Door betaalbare appartementen op deze locatie te realiseren, kan de doelgroep van starters en senioren worden bediend. Bovendien hebben de initiatiefnemers het plan opgevat om een deel van de te realiseren woningen op de begane grond voor mensen met een beperking te realiseren. Dit voornemen sluit aan bij het uitgangspunt van de gemeente dat nieuw te realiseren woningen levensloopbestendig gebouwd worden, voor de begane grond is dit zelfs een eis. Tweede pluspunt is dat de herontwikkeling van de locatie past binnen de Structuurvisie Langedijk 2012-2030 waarin Langedijk de dorpse sfeer en een landelijke uitstraling wenst te behouden. Geen grote nieuwbouw op deze inbreiplek maar rekening houden met de kenmerken van een lintdorp.

De argumenten om het niet te doen zijn net zo duidelijk. Met stip op nummer één: de parkeeronmogelijkheden. De aanwezige parkeerplekken behorende bij de voormalige detailhandel voldoen niet aan het benodigde aantal parkeerplekken voor de (door de aanvrager gewenste) 14 tot 18 woningen. "Parkeren moet echt worden opgelost op het eigen terrein bij het appartementengebouw, het is niet de bedoeling dat openbare ruimte ervoor wordt opgeofferd." De initiatiefnemers hebben voor het parkeren geen concrete oplossing op eigen terrein aangedragen, maar gesteld dat de parkeerplekken aan weerszijden van de Krommebrug kunnen worden gebruikt. "Maar daar kun je nu al geen afvalcontainer aan de weg kwijt, laat staan een aantal auto's."

Verder moeten de initiatiefnemers ook, indachtig de nieuwe Omgevingswet, een eigen draagvlak creëren: ,,De buurt moet weten wat er komt, betrokken worden bij de bestemming en op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen.'' Wethouder Jongenelen wacht de aangepaste versie van het plan af en staat sowieso positief tegenover een herziening van het bestemmingsplan om herontwikkeling van de bestaande detailhandelslocatie mogelijk te maken. Om een herontwikkeling van deze locatie mogelijk te maken geldt sowieso een behandeltermijn van 6 tot 9 maanden. Wordt vervolgd....

Marsha Bakker
Meer berichten