Francijna van Diepen

IJsvereniging Volharding zakt nog niet door het ijs

OUDKARSPEL - Het zijn slechte tijden voor de natuurijsbanen. Zo ook voor de ijsbaan van ijsvereniging De Volharding in Oudkarspel.
De laatste jaren is er met veel steun van het bedrijfsleven en Lief Langedijk veel geïnvesteerd om te kunnen genieten van de mooie ijsbaan. Er zijn nieuwe lichtmasten geplaatst zodat de hele baan goed verlicht kan worden en de geluidsinstallatie is gelijktijdig ook vernieuwd. Ook de machines om het ijs te onderhouden zijn in topconditie. Samen met andere ijsverenigingen is er een Kooltocht bedacht door de WestFriese polders. Ook hiervoor zijn de laatste jaren grote investeringen gedaan.

Alfred Nieuwenhuijse namens De Volharding: "Helaas blijven de echte winters tot nu toe uit. Er zijn extremen in het weer, maar wie weet het kan nog altijd tot eind maart. Bij de Volharding blijven we optimistisch. Kort geleden zijn de trouwe leden weer benaderd voor hun jaarlijkse bijdrage van € 10,- per gezin. Als er ijs komt kan voor dit luttele bedragje met het hele gezin genoten worden van een goed onderhouden ijsvloer!" Zo'n 120 Langedijkers hebben inmiddels deze contributie voldaan. "Nieuwe leden blijven van harte welkom, zie www.ijsverenigingvolharding.nl. Financieel kan de Volharding het nog even uithouden maar er moet komende tijd ook groot onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd gaan worden. Vooral veel timmerwerk en schilderwerk. Via een nieuwsbrief gaan we onze leden vragen om een zaterdag in het voorjaar te komen helpen met dit onderhoud."

Het ijsbaanterrein wordt ook in de zomermaanden gebruikt door onder andere de jaarlijkse huttenbouw en de sportweek met de prutmarathon. Het bestuur en enkele vrijwilligers hebben kortgeleden de koppen bij elkaar gestoken en de balans opgemaakt. Gelukkig kwamen ze tot de conclusie dat de ijsbaan ook de winter van 2020/2021 nog kan bestaan, óók als er geen ijs komt. "Maar de hoop blijft natuurlijk dat we weer eens kunnen genieten van echt buitenijs en een echte winter! De inkomsten die hier mee binnenkomen zijn hard nodig. De Volharding draait zonder gemeentelijke subsidie en moet dus met eigen inkomsten en inzet van vrijwilligers zorgen dat ze financieel niet door het ijs zakken..."

Marsha Bakker
Meer berichten