De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard laten in Sint Pancras en Koedijk een onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners over de nieuwe gemeente.
De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard laten in Sint Pancras en Koedijk een onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners over de nieuwe gemeente. ((Foto: pixabay))

Representatieve meting Sint Pancras en Koedijk over fusie

SINT PANCRAS/KOEDIJK - De gemeenten Langedijk en Heerhugowaard laten in Sint Pancras en Koedijk een onderzoek uitvoeren naar de meningen van inwoners over de nieuwe gemeente.

De representatieve meting is een extra stap in deze dorpskernen in het raadplegen van inwoners. Eerder zijn daarvoor veertien avonden in Langedijk en Heerhugowaard georganiseerd. In Sint Pancras en Koedijk zijn tijdens de avonden signalen opgevangen dat de meningen over de nieuwe gemeente verdeeld zijn. De colleges van beide gemeenten nemen deze signalen serieus. De meting wordt uitsluitend in Sint Pancras en Koedijk uitgevoerd. Burgemeester Kompier: "Het is niet zo dat we het in de andere kernen niet hebben gehoord, maar het signaal was daar veel minder sterk. Ook de opkomst van inwoners bij de inwonersbijeenkomsten was daar veel lager." De enquête richt zich op de mate waarin er draagvlak is voor fusie tussen beide gemeenten. De vragen gaan in op de voorwaarden en uitgangspunten waaronder een fusie tussen beide gemeenten voor inwoners acceptabel is. In de vragenlijst is voor inwoners alle ruimte om hun eigen argumenten daarvoor te geven. Het onderzoek is dus geen referendum waarbij een voorkeur voor het een of het ander kan worden uitgesproken. Kompier: "De mening van inwoners is één van de bouwstenen bij het maken van het herindelingsontwerp. Dit is de volgende stap in ons proces. Het is aan onze gemeenteraden om de uitkomst van de meting te wegen." Alle inwoners van 18 jaar en ouder uit Sint Pancras en Koedijk ontvangen een brief. In de brief wordt uitgelegd hoe men mee kan doen aan de enquête. Meedoen kan online of schriftelijk met de bijgevoegde vragenlijst en retourenvelop. Invullen van de vragenlijst is mogelijk tot maandag 17 juni.

Marsha Bakker
Meer berichten