Drie lezingen van Stichting RAG

  Nieuws

OUDKARSPEL - De Stichting Regionale Archeologie Gheestmanambocht (RAG) organiseert dit najaar nog twee lezingen. Het thema is begraven en begraafplaatsen.
Lisette Kootker geeft 29 november de lezing 'Oude technieken - nieuwe vraagstellingen. Over de toepassing van isotopenonderzoek in de archeologie'. De afgelopen jaren is het archeologische skeletonderzoek verdiept met verschillende nieuwe technieken, zoals DNA- en isotopenonderzoek. Tegenwoordig zijn we derhalve niet alleen in staat inzicht te geven in de demografie van oude populaties, maar ook in onderlinge verwantschappen, het genuttigde voedsel (vlees, vis of een combinatie van beide?) en de herkomst van de mensen. Waar kwamen de mensen vandaan en welke wegen legden zij af? Dr. Lisette Kootker, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, promoveerde in 2017 op de toepassing van isotopenonderzoek in de Nederlandse archeologie. In deze lezing zal zij toelichten hoe een oude techniek uit de geologie een nieuwe impuls gaf aan archeologisch populatieonderzoek en ingaan op de (on)mogelijkheden van isotopenonderzoek in de archeologie.

Dood en gewond

Constance van der Linde verzorgt 11 december de lezing 'Dood en gewond langs de Slaperdijk; de Slag om de Zijpe (10 september 1799)'. Onlangs zijn door archeologen de resten van een menselijk skelet aan de Slaperdijk in Schagen geborgen. Constance van der Linde is als fysische antropologe betrokken bij het onderzoek. Zij gaat in haar lezing in op het skeletonderzoek van de soldaten waarvan de resten nu zijn opgegraven. Het gaat om soldaten van de 42e Halve Brigade van het Franse leger. Ook laat zij zien hoe ze als fysisch antropoloog te werk gaat.
Behouden Huis

De lezingen worden gehouden in de grote zaal van Het Behouden Huis, Dorpsstraat 850 in Oudkarspel. Iedereen is welkom. Toegang is vrij. Na afloop van de lezingen stelt Stichting Regionale Archeologie 'Gheestmanambocht' een vrijwillige financiële bijdrage zeer op prijs. Consumpties zijn voor eigen rekening. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Wie een of meer van deze drie lezingen wil bijwonen, kan zich aanmelden bij Stichting Regionale Archeologie 'Gheestmanambocht' (info@rag-archeologie.nl. Vermeld daarbij naam, het aantal personen en welke lezing(en). Of via het aanmeldingsformulier www.rag-archeologie.nl.

Meer berichten