Langedijk, het Giethoorn van Noord-Holland...?
Langedijk, het Giethoorn van Noord-Holland...?

Enquête Burgerrekenkamer zaait verdeeldheid in Bomenwijk

LANGEDIJK - Terwijl de gemeente Langedijk in een persbericht enthousiast uitweidt over het type bruggen voor de vaarverbinding tussen de Achterburggracht en de Machinesloot, komt er een heel ander bericht van de organisatie Burgerrechten. Zij claimen een representatieve enquête te hebben gehouden onder bewoners van bovenstaand gebied, die helemaal niet zo zitten te wachten op doorvaarbaarheid.

Burgerrekenkamer Langedijk, met aan het roer Bart Muurling, heeft een enquête gehouden onder omwonenden van de Bomenwijk. Deze enquête wijst volgens hem uit dat een ruime meerderheid tégen de plannen is. "De ongekend hoge respons van 55% geeft de grote betrokkenheid van deze bewoners, georganiseerd in de vereniging Baas in eigen Buurt, aan. 80% van alle respondenten is tegen het plan de wijk doorvaarbaar te maken. Maar als de raad dan toch vóór doorvaarbaarheid zou kiezen dan geeft de meerderheid de voorkeur aan de oostelijke variant. Tot slot vroegen wij de bewoners of zij er vertrouwen in hadden dat de gemeente hun mening zal laten meewegen in het te nemen besluit. Hierop antwoordt drie kwart (74%) negatief."

Uit reacties op Facebook blijkt echter dat de enquête een wel heel negatief beeld schetst. Jacqueline Hink-Haarms schrijft: 'Ik ben direct aanwonend en wij zijn wel vóór het westelijk tracé! Wij hebben een enquête in de bus gehad, met onhandig gestelde vragen die zonder naam of adres ingeleverd (oncontroleerbaar dus) kon worden bij tegenstanders de vereniging Baas in eigen buurt. Dit voelde voor ons als voorstanders niet zo neutraal als men nu doet voorkomen. Er is ook niet aan de bewoners van de gehele Lindenlaan gevraagd om deze enquête in te vullen en ook niet in de Sportlaan. Dus hoezo ruime meerderheid? Jammer ook dat als je in deze buurt aangeeft de doorvaarbaarheid wel leuk te vinden, je hierop aangekeken wordt.' Hanneke van Oene - Grisnigt is het met haar eens: 'Voor elk plan zijn voorstanders en tegenstanders. Iedereen mag zijn mening hebben maar dat er steeds gesproken wordt namens alle bewoners van de bomenbuurt lijkt mij niet terecht. Wij hebben de enquête ontvangen, maar hebben besloten deze niet in te leveren.' Leo van der der Fluit ziet de discussie op Facebook lichtelijk ontsporen. 'Het gaat niet meer om de grote lijn, maar om 'Ik wil het niet...'. Het punt is mijns inziens dat het aangezicht van het dorp in de jaren '60 onnadenkend en totaal is verknoeid. Als het aan mij lag, werd een deel weer totaal in oude glorie hersteld. Ergo: de complete Kastanjelaan overhoop en de voormalige 'achtersloot' weer in ere hersteld. Vroeger was Langedijk het Giethoorn van Noord-Holland! Lange termijnvisie ontwikkelen kost veel tijd, energie en geld. En voor wie in de bomenbuurt woont: je huis wordt alleen maar meer waard!'

Misschien kan de gemeente een onafhankelijke enquête met objectieve vraagstelling versturen, onder álle belanghebbenden? Op 12 maart wordt het onderwerp behandeld in de forumvergadering in het gemeentehuis. De forumvergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis van Langedijk. De agenda is in te zien op: bestuur.gemeentelangedijk.nl. De vergadering is openbaar, iedereen kan plaatsnemen op de publieke tribune. Inspraak bij een forum is mogelijk, nadat u zich vooraf heeft aangemeld via griffie@gemeentelangedijk.nl.

Marsha Bakker
Meer berichten