Coordinator Judith Sanstra en rechts buurtbemiddelaar Ralph van der Eijk.
Coordinator Judith Sanstra en rechts buurtbemiddelaar Ralph van der Eijk. ((Foto: VINCENT DE VRIES))

'Rijdende rechters' van Langedijk bemiddelen bij burenruzies

NOORD-SCHARWOUDE – In januari van dit jaar is de organisatie Wonen Plus Welzijn Langedijk gestart met Buurtbemiddeling Langedijk.

Een initiatief van de gemeente Langedijk dat door een aanbesteding uitgevoerd wordt door Wonen Plus Welzijn Langedijk. Judith Sanstra, coördinator van Buurtbemiddeling. ''Aan onze oproep om vrijwilligers te vinden, werd goed gehoor gegeven. We kregen maar liefst negen aanmeldingen. Alle kandidaten kregen een cursus van twee dagen en konden dus aan de slag als Buurtbemiddelaar.''

Wat als je helemaal niet met je naaste buren overweg kunt en er steeds meer irritaties ontstaan? Ruzies of problemen tussen buren kunnen hoog oplopen en de leefbaarheid in de buurt aantasten. De vrijwilligers van Buurtbemiddeling Langedijk pakken als een soort Rijdende rechter deze conflicten aan. Hoe gaat het in zijn werk? Judith Sanstra: ''Als er een conflict is tussen twee buren, kan er via een aanmeldformulier op onze site maar ook telefonisch een melding gemaakt worden. We nemen dan contact op met de melder en bekijken of de situatie in aanmerking komt voor Buurtbemiddeling. Bij conflicten waarbij sprake is van verslavingen of psychiatrische problematiek of lopende juridische procedures, dan is buurtbemiddeling uitgesloten. Sinds februari van dit jaar hebben we al vijftien verzoeken ontvangen voor bemiddeling. Een van de negen vrijwillige buurtbemiddelaars is Ralph van der Eijk. Heeft een juridische achtergrond en vond het belangrijk om zich aan te melden als buurtbemiddelaar. ''We gaan altijd met twee buurtbemiddelaars naar de melder. De eerste gesprekken hebben we al gehad, waarbij de meeste conflicten/problemen op een goede manier zijn opgelost. We beginnen altijd een gesprek te voeren met de melder. Als dat achter de rug is nemen we contact met de 'tegenpartij' die nog van niets weet. Pas als dat gesprek achter de rug is proberen we beide partijen om tafel te krijgen, waarbij ook de buurtbemiddelaars bij zijn. Dit gesprek is altijd op neutraal terrein, bijvoorbeeld een buurthuis. Tijdens dit gesprek is het de bedoeling om afspraken te maken die de overlast terugdringen. Deze afspraak wordt desgewenst door beide buren ondertekend.''

''Buurtbemiddeling is een landelijk bewezen methode voor verbetering van woon- en leefgenot,'' zegt Judith Sanstra. ''Wij zijn gecertificeerd door het landelijke CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). Onze vrijwilligers hebben allemaal door het CCV erkende training gevolgd en beloond met hun certificaat Buurtbemiddelaar.'' Door de onafhankelijke en onpartijdige inzet kunnen de buurtbemiddelaars weer nader tot elkaar komen. ''Dat is een belangrijk gegeven,'' zegt Ralph van der Eijk. ''Wij luisteren alleen en mogen geen partij kiezen. Na een aantal weken nemen we contact op met beide partijen en dan bespreken we hoe het gaat sinds onze bemiddeling. Het resultaat is vaak positief, maar helaas niet bij iedereen.'' Heeft u een conflict met uw buren en komt u er samen niet uit? Kijk op www.buurtbemiddeling-langedijk.nl of tel. 0226-318050.

Ruud de Waard
Meer berichten