De Witte Kerk is verkocht aan een particulier.
De Witte Kerk is verkocht aan een particulier. ((Foto: aangeleverd))

Witte Kerk Sint Pancras verkocht aan particulier

SINT PANCRAS – Een particulier wordt de nieuwe eigenaar van de Witte Kerk in Sint Pancras. Deze betaalt 25.000 euro aan de Protestantse Gemeente Sint Pancras en stort een bedrag van 25.000 euro op de rekening van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk.

Dit is de uitkomst van de vergadering van de kerkenraad, die dinsdagavond 12 juni bijeenkwam. Er gelden beperkende voorwaarden voor de verkoop aan deze koper, de eerste vijftien jaar meer dan daarna.

Kerk te koop wegens ontkerkelijking

Het kerkgebouw is een rijksmonumentaal gebouw anno 1550 en gezichtsbepalend voor het dorp Sint Pancras. De Protestantse Gemeente in Sint Pancras zette onlangs het rijksmonument samen met het naastgelegen verenigingsgebouw 'De Rank' te koop wegens de krimp in de kerkgemeenschap. Zeer verheugd heeft het kerkbestuur in het eigen kerkenblad de leden gemeld dat de kerkenraad akkoord is gegaan met verkoop van de kerk aan de heer Marco Blom onder de volgende voorwaarden:

- De Protestantse Gemeente mag vijftien jaar, gratis, circa tien erediensten houden in de Witte Kerk. Daarnaast mag zij gratis de Witte Kerk gebruiken voor huwelijken en uitvaarten van leden van de Protestantse Gemeente.

- De grond blijft nog maximaal vijftien jaar in eigendom van de Protestantse Gemeente en wordt zo lang in erfpacht overgedragen.

- De bestemming van de Witte Kerk mag de nieuwe eigenaar niet zonder toestemming van de Protestantse Gemeente wijzigen.

- De Stichting Vrienden van de Witte Kerk blijft bestaan. Bij overdracht betaalt de nieuwe eigenaar 25.000 euro aan de Protestantse Gemeente en stort de erfpachter eenzelfde bedrag op de rekening van de Stichting Vrienden van de Witte Kerk.

.- Daarnaast krijgt de Stichting Vrienden van de Witte Kerk een bedrag van 25.000 euro van de Protestantse Gemeente. Dit is het restant van een geoormerkt legaat dat PGSP in het verleden uit een nalatenschap heeft verkregen met de voorwaarde dit legaat aan te wenden voor het onderhoud aan de Witte Kerk.

- De nieuwe eigenaar mag alleen met schriftelijke goedkeuring van de Protestantse Gemeente tot verbouwing, nieuwbouw dan wel gehele of gedeeltelijke afbraak van de gebouwen overgaan.

- Eens in de vijf jaar zal een onderhoudsplan worden opgesteld, uitgevoerd door de inspectie Monumentenzorg.

Marco Blom is eigenaar van Jos Blom Kraanverhuur BV in Alkmaar. Uiterlijk op 21 augustus 2034 wordt hij volledig eigenaar van kerk en grond. Na die datum vervalt het voorbehoud om te kunnen kerken in de Witte Kerk. Het gebouw blijft dan ook zijn monumentale status behouden. De nieuwe eigenaar staat het vrij om het gebruik van de gebouwen te wijzigen. De nieuwe eigenaar heeft wel te maken met een aantal afgesproken restricties.

Voldaan aan uitgangspunten

In de ogen van de Protestantse Gemeente is met de verkoop aan deze particulier voldaan aan drie uitgangspunten die aan de verkoop werden gesteld: de ruimte voor viering moest blijven bestaan, tegen een normale gebruiksvergoeding, het moest als monument in stand blijven en de Protestantse Gemeente zou niet langer de kosten voor het onderhoud en de energiekosten voor het gebouw hoeven te dragen.

Achter het net

Een aantal partijen uit Sint Pancras en omgeving wilden de Witte Kerk behouden door het een prominente functie te geven in het sociaal-culturele dorpsleven. Deze coalitie presenteerde op 26 maart de eigen voorstellen aan het kerkbestuur. Binnen twee weken zou de uitslag van deze tender bekend worden gemaakt. Het kerkbestuur en de makelaar meldden veel later na veelvuldig aandringen dat ze de kerk wilden verkopen aan een particulier, met wie wellicht zou kunnen worden samengewerkt. Derden informeerden de coalitie uiteindelijk over het besluit van de kerkenraad om de kerk te verkopen aan particulier Blom. De coalitie die de kerk een functie wilde geven in het sociaal-culturele dorpsleven, wordt nu opgeheven. Dit scenario blijkt door de nieuwe eigenaar niet gevolgd om de Witte Kerk te behouden.

Marsha Bakker
Meer berichten