Foto: Aangeleverd

Te koop: kerk. Prijs op aanvraag

SINT PANCRAS - Het staat gewoon op makelaarssite Funda: de Witte Kerk in Sint Pancras sinds twee weken te koop, prijs op aanvraag. Het bericht zorgt voor veel beroering onder dorpsbewoners: wat gaat er gebeuren met hún kerk? Want dat is het opmerkelijke aan veel van de reacties op sociale media, ook diegenen die niet tot de protestantse kerkgemeenschap behoren, beschouwen de Witte Kerk als eigen, een symbool van het dorp. 

Wat de nieuwe bestemming wordt van de zestiende-eeuwse kerk, het kerkhof en de bijgebouwen? De status als monument zowel als de voorwaarden die het kerkbestuur stelt, beperken de mogelijkheden voor een aspirant-koper aanzienlijk. Een ballenbak of bordeel, of gewoon appartementen, zullen er in de kerk niet komen. Sociale of culturele activiteiten is volgens de prospectus waar het kerkbestuur op hoopt.

Red de kerk
Een oproep op Facebook bracht initiatiefnemers Hans Peter Corbee en Dorien Tamis, beiden geboren en getogen Pancrassers, bij elkaar, om te proberen de kerk voor het dorp te 'redden'. "Het zou mooi zijn wanneer de Witte Kerk voor het dorp behouden bleef: voor uitvoeringen, exposities, en concerten maar ook voor feesten, huwelijken en uitvaarten. Ook zonder tot een specifieke geloofsrichting te behoren zou de Witte Kerk een gemeenschappelijk middelpunt kunnen zijn, in een tijd waar schaalvergroting en mobiliteit de levendigheid en cohesie van kleine kernen als Sint Pancras bedreigen." 
Goede ideeën gezocht
Tamis, kunsthistoricus en journalist, en Corbee, kunstenaar en fractielid voor de CDA in de gemeente Bergen, staat een stichting voor ogen, gericht op het behoud van het monumentale gebouw, met een tweede stichting die de ruimte gaat uitbaten. Een mooie, passende programmering, fondsen werven, een comité van aanbeveling aanzoeken: ze zijn er koortsachtig mee bezig. "Maar" zegt Corbee, "dit gaat niet over ego's, dus als er anderen zijn met ideeën, of vergelijkbare plannen, laten ze alsjeblieft contact opnemen zodat we de krachten kunnen bundelen." Tamis en Corbee streven nadrukkelijk naar een zo breed mogelijk gedragen project, om het kerkbestuur te overtuigen dat de stichting een serieuze, en zelfs de beste kandidaat is om de Kerk voor het dorp over te nemen.
Meedoen? 
Voorstellen, sponsoring, geld - wil je een bijdrage leveren, in wat voor vorm dan ook? Tamis en Corbee horen het graag via WitteKerkSintPancras@gmail.com.

Marsha Bakker
Meer berichten