- (Ingezonden)_Contouren van nieuwe coalitie

  Nieuws

LANGEDIJK - Nu het stof van de verkiezingen allang is neergedwarreld zien we de contouren van een nieuwe coalitie. De voorlopige keuze voor deelname van HvL/D66, ChristenUnie en PvdA biedt interessante perspectieven, evenals de keuze voor Han ter Heegde als informateur. Ook de keuze voor een bestuursakkoord in plaats van een dichtgetimmerd coalitieakkoord is zeer hoopgevend. Misschien heeft de oude coalitie uiteindelijk begrepen dat de tijd van dictaten voorbij is en er op gezette tijden een fatsoenlijk debat moet worden gevoerd. Al was het maar de kiezer duidelijk te maken tot welk standpunt men komt en waarom. Dat impliceert trouwens ook dat sommige raadsleden toch echt een debating cursusje zullen moeten volgen. 'Spreken in het openbaar', zodat ons de dooddoeners als ‘’wij hebben geen behoefte aan een debat want ons standpunt ligt toch al vast’’ ons de komende vier jaar worden bespaard. Wij gaan het met grote aandacht volgen.
Veel leesplezier,
De Burgerrekenkamer Langedijk
Bart Muurling

Meer berichten