Het Kossen-Leijenfonds helpt!

  Nieuws

SINT PANCRAS - Het Kossen-Leijenfonds werkt aan haar toekomst. Zo zijn onder andere de website en het logo vernieuwd. Het fonds hoopt hierdoor de herkenbaarheid te vergroten.
In het jaarverslag van 2016 is te lezen over diverse activiteiten die het fonds wil ondersteunen: scholing/bijles voor kinderen, muzieklessen, budget buddy’s, hulp aan mantelzorgers et cetera. Daarnaast probeert de organisatie ook actief contact te zoeken met andere regionale instanties en fondsen met dezelfde doelstelling. Een studente van Inholland is dit aan het inventariseren en zal het fonds hierin adviseren.
Het kapitaal van het Kossen-Leijenfonds wordt door het bestuur behoedzaam en zorgvuldig beheerd. De details zijn terug te vinden op de nieuwe website onder dezelfde naam: www.kossenleijenfonds.nl
In 2018 hoopt het Het Kossen-Leijenfonds ook weer financiële hulp te kunnen bieden aan inwoners, organisaties en instellingen in Sint Pancras, die dit nodig hebben.

Meer berichten