Pinkstercantate Kooger Kerk

  Nieuws

ZUID-SCHARWOUDE- In de Kooger Kerk wordt 20 mei, de zondag van Pinksteren, een Pinkstercantate van Bach uitgevoerd. Cantate nummer 74 is een echte volwaardige feestcantate met maar liefst acht delen en met een eigen aria voor alle vier de solisten.
Het eerste deel zet meteen feestelijk in. Het is een uitgelaten koorwerk waarin als het ware vier ‘koren' (strijkers, houtblazers, koper en vocalisten) met elkaar dialogeren. De tekst is ontleend aan de evangelielezing van de zondag met daarin centraal het begrip ‘woning'. Met Pinksteren viert immers de kerk dat de Geest van God mag wonen in de harten van mensen, die daardoor geïnspireerd en met liefde mogen leven en werken. Het bezinningsmoment wordt verzorgd door dr. Jean-Jacques Suurmond, die naast predikant ook therapeut, schrijver en columnist is, onder andere jarenlang voor dagblad Trouw. De muzikale leiding is in handen van Gerard Leegwater. Hij dirigeert het koor Collegium Vocale Camerata met de solisten en het begeleidende orkest. Het grote Van Dam orgel wordt bespeeld door Hans Stehouwer. De dienst begint om 11.30 uur.

Meer berichten