Nieuwe EHBO-cursus in Langedijk - Inclusief hartreanimatie en AED

  Nieuws

OUDKARSPEL – Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, tijdens het werk, het spelen of het sporten. Dan is het misschien een goed idee om een EHBO cursus te gaan volgen.
Tijdens de cursus voor het eenheidsdiploma Eerste Hulp Bij Ongelukken leren de deelnemers wat er in bepaalde situaties - of juist niet - moet worden gedaan. Wat te doen bij stoornissen in het bewustzijn, bij ademhalingsstoornissen, bloedingen of wonden? Verder wordt geleerd hoe te handelen bij verbrandingen, vergiftigingen, oogletsel en botbreuken. Ook worden letsels die door kou of warmte ontstaan niet vergeten. Er wordt les gegeven in hartreanimatie en ook het omgaan met diverse AED apparaten wordt aangeleerd.
De cursus wordt gegeven door een instructeur Eerste Hulp die zich laat bijstaan door een lotusslachtoffer. De instructeur Eerste Hulp verzorgt zowel het theorie- als het praktijkgedeelte van de cursus. De lotusslachtoffers worden ingezet om verwondingen en andere letsels zo realistisch mogelijk na te bootsen. Het examen wordt afgenomen door een examenteam dat door het Oranje Kruis wordt samengesteld.
De KNV EHBO afdeling Langedijk start (bij voldoende deelnemers) in oktober weer een cursus die wordt gegeven op de woensdagavond in Het Behouden Huis in Oudkarspel. De laatste cursusavond en het examen vinden in februari ’19 plaats.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Petra Mul tel. 0226-318868 of stuur een e-mail naar ehbolangedijk@gmail.com

Meer berichten