'Vaak spelen schaamte en onbekendheid een rol' - Voedselbank zoekt cliënten

  Nieuws
De stichting denkt dat er meer gezinnen gebruik kunnen maken van de noodhulp. (Foto's aangeleverd)
De stichting denkt dat er meer gezinnen gebruik kunnen maken van de noodhulp. (Foto's aangeleverd) (rodi.nl)

LANGEDIJK - Het aantal gebruikers van de Langedijker Voedselhulp 'Er is Geloof, Hoop en Liefde' is sinds jaren niet meer zo laag geweest. Ongeveer zeventig gezinnen maken wekelijks gebruik van de gulle giften van de stichting. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de aantrekkende economie, evenals met de goede samenwerking en verwijzing naar de andere maatschappelijke organisaties (ketenpartners) in de omgeving. Toch denkt de stichting dat er meer gezinnen gebruik kunnen maken van de noodhulp.


"Er zijn waarschijnlijk genoeg mensen die in aanmerking komen voor de voedselbank, maar door schaamte of onbekendheid niet komen. Mensen hebben bijvoorbeeld het gevoel dat ze gefaald hebben in het leven, waardoor de drempel naar de Voedselhulp als hoog ervaren kan worden", meldt een medewerkster van deLangedijker Voedselhulp. Veelvoorkomende oorzaken van financiële nood - zoals ziekte, werkloosheid of scheiding al dan niet in combinatie met hoge woonlasten - komen echter in diverse lagen van de bevolking voor. "Als mensen eenmaal binnenstappen, ontdekken ze dan ook dat meerdere mensen in hetzelfde schuitje zitten en dat het hun ‘lasten verlicht’. Ze hoeven even geen zorgen te maken om voldoende eten in huis. Daarnaast kunnen ze hun zorgen delen met vrijwilligers, de budgetcoach en/of mensen die zij aan de koffietafel ontmoeten en die in een vergelijkbare situatie zitten."

Eyeopener


Petra (klant): "Het duurde vier maanden voordat ik durfde te komen. Ik legde de schuld bij mijzelf. Waarom was ik niet zo sterk om eerder een einde aan de situatie te maken? De eerste keer bij de Voedselhulp kwam ik als een klein muisje, maar daar had ik de volgende keer geen last meer van! Ik ontving zoveel liefde en ik ontdekte dat ik één van allen was, niets minder en niets meer. Ik mocht er zijn. Een andere belangrijke eyeopener was dat ik open mag staan om hulp te vragen. Dat heb ik echt moeten leren."
Onbekendheid speelt mogelijk ook een rol. Ondanks het feit dat de Voedselhulp al acht jaar bestaat, zijn er mensen die niet van het bestaan afweten. Een laatste groep die niet gebruik maakt van de voedselhulp zijn mensen die reeds geholpen worden door hun familie of vrienden.

Kledingbank


Naast het uitdelen van voedsel, is er ook een ‘kledingbank’ op maandagmiddag en vrijdagochtend. Hier krijgen klanten van de Voedselhulp gratis een aantal stuks kleding per gezinslid. Ook daar is een koffietafel, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Tot slot is er op de dinsdagochtend bij de Sociale Winkel een inloopspreekuur van de budgetcoach, waar mensen advies krijgen met betrekking tot financiën, eventuele doorverwijzing aan derden en een luisterend oor.

Hoe in aanmerking komen?


De volgende stappen worden doorlopen om te kijken of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket: 1) Berekenen voedselbanknorm. De voedselbanknorm hangt af van de gezinsgrootte. Per huishouden is er een basisbedrag van 130 euro per maand. Daar wordt 85 euro per gezinslid bij opgeteld. De voedselbanknorm voor een huishouden met twee volwassenen met twee kinderen is bijvoorbeeld 470 euro, namelijk 130 euro (4x85 euro). 2) Berekenen bestedingsruimte van het huishouden. Vervolgens wordt de bestedingsruimte per maand van het gezin berekend. Alle inkomsten worden bij elkaar opgeteld en de vaste lasten worden daar van afgetrokken. 3) Berekenen ‘Wel of niet in aanmerking’. Wanneer de bestedingsruimte lager is dan de voedselbanknorm voor dat gezin, dan komt men in aanmerking voor voedselhulp. Dit gezin kan dan elke woensdag een goed gevuld voedselpakket ophalen.
Bij twijfel of men in aanmerking komt, kan gebeld worden met 06-1527 4567. Of loop op dinsdagochtend tussen 9.00 en 12.00 uur even binnen in de Sociale Winkel. De budgetcoach houdt daar dan een inloopspreekuur. In de schoolvakanties is er geen inloopspreekuur, dan is Voedselhulp uiteraard telefonisch wel bereikbaar bovenstaand nummer.

Meer berichten