Computercursussen in De Geist

  Nieuws

SINT PANCRAS - Dorpshuis De Geist gaat weer starten met computer cursussen. Deelgenomen kan worden aan Windows 10 basis (acht lessen), tablet systeem Android (5 lessen), tablet Apple (iPad) basis (vijf lessen) en een workshop Mappen en Bestanden (een les).
De cursus Android basis is alleen voor Samsung tablets voorzien van de laatste Android software (versie 6 of hoger). Voor Apple iPads geldt versie hoger dan 2.0. De lessen Android (Samsung) starten in de week van 1 oktober (dag en tijd in overleg met cursisten); Apple (iPad) op dinsdag 2 oktober om 10.00 uur en Windows 10 in de week van 1 oktober (dag en tijd in overleg met cursisten). Workshop Mappen en Bestanden na de Windows cusus (± week van 3 december). Voor de cursus moet men zijn eigen laptop of tablet (Samsung of iPad) meenemen. Bovenstaande vindt plaats in dorpshuis De Geist aan de Vinkenlaan in Sint Pancras.

Informatieavond

Woensdag 12 september is er een informatieavond in bovenstaand dorpshuis van 19.00 tot 21.00 uur. Cursusopgave kan via tel: 0616912191, e-mail: thterwisscha@gmail.com of internet: https://www.sintpancras.seniorweb.nl/cursussen. Zie ook: https://dorpshuisdegeist.nl/computercursussen-in-dorpshuis-de-geist/

Meer berichten