Collectanten gezocht

  Nieuws

LANGEDIJK - Het Leger des Heils is op zoek naar collectanten in Langedijk voor de jaarlijkse collecteweek van 26 november tot en met 1 december. Alleen met de hulp van vrijwilligers is het voor de organisatie mogelijk op buurtniveau activiteiten te blijven organiseren. Voor deze buurtgerichte activiteiten ontvangt het Leger des Heils geen subsidie. Aanmelden als collectant kan via www.legerdesheils.nl/collecte.

Meer berichten