'Vrouwen moeten stappen durven zetten' - Willemien Koning als Vrouwenvertegenwoordiger naar VN

  Nieuws
Willemien in maart j.l. tijdens het bijwonen van de Commissievergaderingen van de VN. (Foto: aangeleverd)
Willemien in maart j.l. tijdens het bijwonen van de Commissievergaderingen van de VN. (Foto: aangeleverd) (rodi.nl)

OUDKARSPEL - Uitdagingen en kansen bij het bereiken van gendergelijkheid en de empowerment van plattelandsvrouwen en -meisjes, dat is het thema waarover Willemien Koning regeringsleiders in de Verenigde Naties volgende week gaat toespreken. Als Vrouwenvertegenwoordiger maakt zij in oktober deel uit van de Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de VN. De Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) heeft Willemien Koning voorgedragen.


Als mede-eigenaar van een melkveehouderijbedrijf in Oudkarspel en vanuit haar bestuursfuncties van Vrouw&Bedrijf LTO-Nederland en Copa Women’s Committee in Brussel is zij al enkele jaren actief met het behartigen van de belangen van vrouwen op het platteland en het versterken van hun positie. Als lid van de adviesraad van de ontwikkelingsorganisatie Agriterra, is haar blik breder dan Nederland en Europa alleen. "De vrouwen op het platteland spelen een belangrijke rol in de productie van ons dagelijks voedsel. Zij zijn van grote meerwaarde voor de samenleving, maar hoe is het gesteld met hun eigen positie?"

Versterken van vrouwen


"De vergadering waar ik deze week een bijdrage aan mag leveren is de 'Derde Commissie': onderdeel van de United Nations General Assembly. Het onderdeel waarbij ik mijn speech mag houden is de vergadering met als thema Advancement of Women (versterken van vrouwen). Deze vergadering vindt plaats op vrijdag 5 en maandag 8 oktober. Waarschijnlijk mag ik mijn speech houden op 5 oktober maar als de agenda uitloopt kan het ook zijn dat ik op 8 oktober zal spreken."

Kloof dichten


Doel van Willemien's speech is dat de VN en de lidstaten extra actie gaan ondernemen om positie van vrouwen op het platteland te versterken, met speciale focus op vrouwen in de agrarische sector. "Ik zal onder andere spreken over het feit dat vrouwen op het platteland dezelfde voorzieningen nodig hebben als vrouwen in de stad zoals snel internet, sociale voorzieningen en life-long-learning. De deelname van vrouwen aan het onderwijs is in ontwikkelingslanden nog te laag. In Nederland zijn vrouwen steeds vaker hoog opgeleid maar kunnen we ze nog verder versterken met gerichte trainingen. Het is soms nodig om vrouwen een extra duwtje in de rug te geven. Ze hebben namelijk wel de capaciteiten. Verder zal ik spreken over gendergelijkheid bij landrechten en eigendomsrechten, toegang tot krediet, het belang van coöperaties en het dichten van de kloof tussen burgers, boeren en boerinnen, het dichten van de kloof tussen stad en platteland."

Duizenden vrouwen


Voor de voorbereiding van haar statement in oktober in New York is Willemien Koning dit jaar actief op pad geweest: "Afgelopen jaar heb ik met honderden, ik denk zelfs duizenden vrouwen gesproken als voorbereiding voor mijn speech. Ik heb veel lezingen gegeven in Nederland en Europa en ben ook in Ethiopië geweest. Ik sprak met deskundigen en beleidsmakers waaronder Minister Ingrid van Engelshoven van OCW en landbouwminister Carola Schouten van LNV. Met Carola Schouten sprak ik onder andere over bedrijfsopvolging in de agrarische sector en de positie van de partner in dat proces en over de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de besturen van landbouworganisaties en -coöperaties. De minister kan daar niet over besluiten. Maar ze beloofde wel een appèl te doen op die organisaties. Ze zei ook dat vrouwen zich minder bescheiden moeten opstellen, een plek voor zichzelf moeten opeisen. En dat ben ik met haar eens. Het ligt niet alleen aan mannen. Vrouwen moeten stappen durven zetten en zich ook beschikbaar stellen voor (bestuurs)functies."


Uniek


Sinds het ontstaan van de Verenigde Naties in 1947 maakt elk jaar een Vrouwenvertegenwoordiger deel uit van de Nederlandse Regeringsdelegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Nederland is hiermee uniek en leidend in de wereld. De VN Vrouwenvertegenwoordiger wordt van oudsher geselecteerd en begeleid door de Nederlandse Vrouwen Raad (www.nederlandsevrouwenraad.nl/OnzeVrouwinNY).

Meer berichten