'We hebben mooie dingen gerealiseerd' - Cathy Wolfswinkel niet langer het gezicht van Buiten Zorg

  Nieuws
(Foto's Vincent de Vries/RM)
(Foto's Vincent de Vries/RM) (rodi.nl)

LANGEDIJK - Ze wilde bij de politie maar het werd de zorg. "Nadat ik op jonge leeftijd kennismaakte met de zorgbranche, kreeg ik er toch interesse in. Ik hou van bemoederen en heb een grote affiniteit met kwetsbare ouderen", zegt Cathy Wolfswinkel (59) die maar liefst 37 jaar werkzaam was bij woonzorglocatie Buiten Zorg. Wás, want met ingang van 1 november kwam er een einde aan haar jarenlange dienstverband in 'haar' Buiten Zorg. "Het was een emotioneel afscheid omdat het niet mijn keuze was. Toch kijk ik terug op een prachtige tijd met een scala aan mooie herinneringen die niemand me afneemt."
Met bevlogenheid blikt de in Oudkarspel woonachtige Cathy terug op haar loopbaan in de zorg: "Als 17-jarige kwam ik tijdens een verpleegkundigenopleiding in het Heerhugowaardse Zuyder Waert in aanraking met de psychogeriatrie en ik kreeg er meteen een gevoel van affiniteit met de kwetsbare ouderen. Daarna ging ik aan de slag met licht somatische cliënten in het Oudorpse Lauwershof. Maar daar miste ik de kwetsbaarheid en toen wist ik het zeker: 'hier ligt mijn hart'. Ik zie het als een vak waarin ik alles wat ik te bieden heb, kwijt kan. Het klinisch en technische handelen in de somatiek sprak me daarom minder aan. Wel moest ik bij mezelf goed te rade gaan of ik het aan zou kunnen, juist omdat deze vorm van zorg me aangreep." Inmiddels is gebleken dat Cathy het méér dan aankon, omdat ze na haar intrede bij Buiten Zorg een imposante carrière opbouwde en er uiteindelijk als zorgmanager uitstapte.

Omslag

Op het moment dat er bij Buiten Zorg een ziekenverzorgende werd gevraagd, trok Cathy bij de zorginstelling aan de bel. "Ik weet nog goed dat de toenmalige directrice ziek was, dus er was geen leiding. Ik werd aangenomen door het bestuur, kun je nagaan. Het was toen écht nog een gezin, met 28 bewoners en een vriendin van de directrice die de honneurs waarnam als kok omdat er geen kok was."
Cathy kwam al snel in een leidinggevende functie terecht en met de komst van een nieuwe directrice in '82, was de weg vrij om te groeien. "Ik kon heel goed met haar overweg en samen hebben we mooie ontwikkelingen op het gebied van modernisering en professionaliteit doorgemaakt. We hebben Buiten Zorg flink op de kaart gezet en langzaam maar zeker transformeerde het bejaardenthuis in een zorgcentrum. We groeiden naar 47 plekken en twee mogelijkheden voor kortdurende zorg. In '86 vond een eerste grote omslag plaats waarna een fusie tot stand kwam tussen Buiten Zorg, Zuyder Waert en de Molenhoeve in Sint Pancras. Deze fusie resulteerde in een uniek project voor dementerenden met twee woningen voor zes bewoners."
Gesteggel

Cathy Wolfswinkel voelde zich als een vis in het water in Buiten Zorg totdat de woonzorglocatie in 2002 werd overgenomen. "Met die overname dreigde de wijkfunctie te verdwijnen om plaats te maken voor een regiofunctie. Prima, maar ik wilde wel graag onze eigen identiteit behouden. We hebben hier in Langedijk te maken met een tuinders- ofwel boerencultuur en daar dien je rekening mee te houden. Bovendien werken er veel Langedijkers in Buiten Zorg. Na het nodige gesteggel met steeds wisselende bestuurders, lukte dat slechts deels."
Tweede jeugd

Met een nogal aan verandering onderhevige ouderenzorg moest ook Buiten Zorg een nieuwe koers inzetten, in de volksmond ook wel tweede jeugd genoemd. "Steeds meer traditionele verzorgingshuizen verdwijnen omdat ouderen langer thuis blijven wonen met zorg- en dienstverlening in hun eigen woning. Met het oog op de vergrijzing blijft er echter wel een grote behoefte aan gebouwen waar ouderen gezellig en veiling kunnen wonen", zegt Cathy en vervolgt gedreven: "De nieuwe koers zou ervoor zorgen dat Buiten Zorg het stralende middelpunt van de buurt bleef met intramurale zorg, ofwel zorg binnen de muren. Ook een verbouwing maakte deel uit van de tweede jeugd. Met mijn betrokken kernteam zijn we er voor 100% weer voor gegaan, maar helaas werd tijdens het traject een radicale koerswijziging ingevoerd. Met als gevolg dat is gekozen voor extramurale zorg, dus dienstverlening buiten de muren van de zorginstelling. Dat is niet mijn keuze en bovendien zou Buiten Zorg extern worden aangestuurd. Dat is sinds september het geval dus mijn baan is passé. Het zou goed kunnen dat er een functie als teamcoach voor me is op een andere locatie binnen de nieuwe organisatie, maar ik heb er bewust voor gekozen daar niet voor te gaan. Wel wilde ik de verbouwing samen met mijn bezielende project- en stuurgroep netjes afronden."
Tussenfase

Vorige week donderdag had Cathy's afscheidsreceptie plaats met een lach en een traan. "Het was een overweldigend afscheid met mooie woorden. Het heeft me emotioneel heel veel gedaan, want ik ben 37 jaar lang onwijs betrokken geweest in Buiten Zorg. Ik ben er zelf ook gegroeid, heb scholingen gedaan maar was ook op de vloer actief als het moest. Die betrokkenheid is mijn stijl van leidinggeven. Ik noem het dan ook míjn Buiten Zorg want ik was 24/7 bereikbaar en mijn gezin heeft me echt moeten delen met mijn werk. Ik kijk terug op een mooie loopbaan en op een dijk van een cliëntenraad die Buiten Zorg ondanks alle inspanningen nog steeds heeft. Ikzelf neem even een tussenfase om alles te laten indalen en kijk straks wel verder. Er is in zorgland zóveel werk en ik kijk daarbij vooral naar de behoeftes van de mensen met dementie. Ik denk overigens dat er op het extramurale vlak nog wel een kentering komt, want niet iedereen kan thuis blijven wonen." Lacht: "Het moet dus heel gek gaan wil ik niet terugkomen in de zorg."

Meer berichten