Zorg in Langedijk nu en in de toekomst - Zorgbijeenkomst in Broeker Veiling

  Nieuws

LANGEDIJK - In Langedijk zijn ongeveer 4000 inwoners in meer of mindere mate afhankelijk van zorg die via de gemeente Langedijk aan haar inwoners verstrekt moet worden. Er zijn vele soorten zorg die verstrekt worden afhankelijk van de individuele situatie, van huishoudelijke zorg tot zeer zware individuele opvang voor jeugdigen en demente ouderen.
Veelal organiseert de gemeente dat de benodigde zorg verstrekt en betaald wordt. Soms doet de zorgverzekeraar dat. Maar in bijna alle situaties moet de zorgvragenden een 'eigen bijdrage' betalen. Ook zijn vele Langedijkers werkzaam in de zorg en zorgen ervoor dat de zorgtaken zo goed mogelijk verricht worden. Thuiszorg, wijkverpleging, gemeenteambtenaar, maar ook fysiotherapeuten, huisartsen, diëtisten, de welzijnsstichtingen et cetera.
Naast deze professionals zijn er ongeveer 4000 Langedijkers als mantelzorgers betrokken bij hun naasten of buren zodat die zorg krijgen die zij verdienen. GroenLinks wil graag inzicht in het reilen en zeilen van de zorg. Wat gaat goed en wat kan beter. Want bij gemeenten, ook in Langedijk is structureel te weinig geld. Er is bij de decentralisatie van de zorg naar de gemeentes eerst meer dan 25% bezuinigd en de gemeentes hebben nu minder geld om te zorg te organiseren.

Ervaringen delen

Graag hoort GroenLinks van belangstellenden welke gevolgen dit heeft op de kwaliteit van de zorg, welke impact heeft dit op professionals en mantelzorgers. Klopt het beeld dat bij de professionals die in de zorg werkzaam zijn er structureel te weinig tijd is om alle taken uit te voeren en moeten er allerlei lijstjes met verrichtingen bij gehouden worden? Groeit voor mantelzorgers de zorg boven het hoofd? GroenLinks roept alle betrokkenen, zorgvragenden en zorggevenden, die met de zorg te maken hebben op hun ervaringen met te delen. Dit kan op: zaterdag 17 november van 15.00 tot 17.00 uur in het Museum Broeker Veiling aan de Museumweg 2 in Broek op Langedijk.
Tijdens deze bijeenkomst wil GroenLinks Langedijk ervaringen en kennis uitwisselen met werkenden in de zorg, thuiszorg en instellingen, mantelzorgers, andere belanghebbenden.

Meer berichten