BKL en AOL schorten samenwerking met gemeente op

  Nieuws

LANGEDIJK - Bedrijfskring Langedijk (BKL) en Algemene Ondernemersvereniging Langedijk (AOL) schorten met onmiddellijke ingang de samenwerking met de gemeente Langedijk op.
De overkoepelende organisaties voor het bedrijfsleven in Langedijk voelen zich door burgemeester en wethouders niet serieus genomen. Directe aanleiding voor de ontstane situatie is dat college en bedrijfsleven lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om het oplossen van het verkeersknelpunt N504/Voorburggracht in Noord-Scharwoude. Bovendien wordt door de ondernemersverenigingen onvoldoende transparantie en openheid ervaren vanuit de gemeente. Juist dit is een voorwaarde om succesvol samen te werken en samen te ontwikkelen, zo vinden de ondernemers.
Het opschorten van de samenwerking heeft consequenties voor het ontwikkelen van een economische visie voor de komende tien jaar. Beide ondernemersverenigingen gaan zich niet committeren aan de visie die nu op papier staat. Ook trekken BKL en AOL zich terug uit het gemeentelijke verkeersberaad. Dit platform is ooit opgericht om meerdere partijen in een vroegtijdig stadium te informeren over ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer. In de ogen van de bedrijfsverenigingen is het ook in dit beraad aantoonbaar gebleken dat de gemeente niet tijdig en transparant informeert.

Gesprek

Een reactie vanuit de gemeente komt bij monde van Nils Langedijk, wethouder verkeer: “De aanvraag voor een Omgevingsvergunning van de provincie is inderdaad bij ons binnengekomen. Deze toetsen wij. Daarbij doen wij een extra toets op het aspect veiligheid. Wij betreuren dat AOL-BKL met deze mededeling komt. Wij staan open voor een gesprek.”

Meer berichten